L'Arxiu Municipal de Girona

L'Arxiu Municipal de Girona és el servei especialitzat de l'Ajuntament en la gestió, el tractament i la preservació de la documentació, amb independència de la seva data, tipologia i suport. Per aquesta finalitat s'estructura en tres unitats d'informació:

Biblioteca de l'Arxiu Municipal

L'Arxiu Municipal de Girona també disposa d'una biblioteca especialitzada, de la qual cal remarcar especialment les seccions d'hemeroteca, i les referides a publicacions específiques sobre la ciutat de Girona, la història i evolució de la imatge fotogràfica i audiovisual, i també la d'arxivística. La col·lecció comprèn publicacions des del segle XV fins l'actualitat. La biblioteca es troba a les dependències de l'Arxiu Històric de la Ciutat.

El Servei Municipal de Publicacions

El Servei Municipal de Publicacions té per funció coordinar la producció editorial de tot l'Ajuntament de Girona. Especialment actiu d'ençà de 1980, les diferents publicacions editades anualment s'integren en més de 30 col·leccions que abracen diferents temes vinculats sempre a l'àmbit social i territorial gironí: història, art, fotografia, urbanisme, etc. El SMP també té com a objectiu participar en la coedició i col·laborar en l'edició de qualsevol publicació que pugui ser d'interès per a la ciutadania de Girona.

© 2020 Ajuntament de Girona - Plaça del Vi, 1 - 17004 GIRONA.