L'Arxiu Administratiu

L'Arxiu Administratiu de l'Ajuntament és l'òrgan responsable d'administrar el Sistema de Gestió de Documents de l'Ajuntament, la funció del qual és planificar la producció normalitzada i l'organització homogènia de la documentació administrativa i, alhora, garantir-ne l'accés i la consulta, tant a les oficines com a la ciutadania en general. L'Arxiu Administratiu també és el servei responsable de portar a terme l'avaluació i la selecció de la documentació que preservarà l'Arxiu Històric de la Ciutat per a la seva conservació permanent un cop aquesta hagi prescrit.

© 2020 Ajuntament de Girona - Plaça del Vi, 1 - 17004 GIRONA.