Dia Mundial del Correu

Avui, 9 d'octubre se celebra el Dia Mundial del Correu, en commemoració a la creació a Berna, el 1874, de la Unió Postal General, que 4 anys després passaria a ser la Unió Postal Universal (UPU), amb l'objectiu de regular la postal a escala internacional. No seria però fins a la dècada de 1890 que apareixen les targetes il.lustrades, un fenomen que esclata al segle XX amb la fotografia i que adquireix popularitat també per l'interès col.leccionista. A Girona, aquesta nova moda no passa desapercebuda i sorgeixen un seguit d'editors i impressors locals, al marge dels grans postalers catalans: Josep Thomas, Àngel Toldrà Viazo i Llucià Roisin.

La impremta Franquet és l'empresa gironina més rellevant en l'edició de postals il.lustrades. L'activitat a la impremta s'inicia amb Antoni Franquet Fortuny el 1830 i manté com a negoci familiar fins el 1983. Cal però fer esment sobretot de Josep Franquet Serra (1851-1907), poeta i fotògraf afeccionat, i del seu fill Antoni Franquet Gusiñé (1879 - 1957), corresponsal del diari en què publicava textos i també alguna fotografia. Ambdós van mostrar interès per la fotografia i per la postal, essent autors d'algunes de les imatges que editaven. Es coneixen quatre sèries de postals identificades com a tals en el llibre de Joan Cortés. La sèrie més antiga compta amb un total de 36 fotografies impreses en mitja tinta. Sis imatges d'aquesta sèrie estan firmades pel gravador Bly & Murtra, la qual cosa situaria a la impremta Franquet com a co-editors. Les altres tres sèries, de més de 30 imatges cadascuna, són impreses en colotípia. Desconeixem si la impremta comptava amb aquest tipus de màquina, per la qual cosa no podem descartar que la impressió es contractés a una altra impremta. A nivell formal, la diferenciació de les sèries es distingeix clarament pel color (lletres negres per a la segona sèrie, marró per a la tercera i vermelles per a la quarta) i el format de la tipografia.Amadeu Mauri Aulet (Palamós, 1862 - 1936) és juntament amb Franquet, el postaler gironí més destacat d'aquest període. Arriba a Girona el 1901 procedent de Sant Feliu de Guíxols, on tenia la galeria anomenada Fotografía Moderna des de feia un any (1900). Aquest nom el mantingué de la seva galeria anterior de La Bisbal, oberta el 1897. Inicialment, la galeria, que en aquesta ocasió va donar el nom de Centro Fotográfico, estava situada al carrer Ballesteries, posteriorment es va traslladar a la plaça del Gra i finalment a la plaça Santa Agustí (almenys sabem que se li va concedir una llicència d'obres per instal.lar uns aparadors a la plaça Sant Agustí). Pel que fa a l'edició de postals, va dedicar una sèrie en exclusiva a la ciutat de Girona, l'any 1901. Però Mauri va ser un fotògraf que es va moure pel territori i que publicà sèries de diferents indrets. A Amadeu Mauri el succeí els seus fills Jesús i Colom Mauri, tots dos fotògrafs, que continuaren amb el negoci de l'edició de postal. En Jesús va publicar algunes sèries de Girona, de les quals n'era l'autor, però també edità imatges del seu pare, que va incloure en una sèrie d'autoria mixta amb el nom de "colección Mauri".L'empresa editora Dalmau, Carles & Cía es funda a Girona l'any 1904, impulsada pel prestigiós pedagog Josep Dalmau Carles amb la voluntat de publicar llibres d'ensenyament per a l'escola primària. Des d'un primer moment la impremta compte també amb una llibreria per tal de facilitar la distribució del producte. El 1915 es converteix en Dalmau Carles, Pla & Cía i el 1919 passa a ser societat anònima, Dalmau Carles, Pla, S.A. L'edició de postal va ser poc significativa i segurament respon més a la voluntat de la llibreria que a les necessitats empresarials de la impremta, semblaria que la impressió en col.lotípia es va externalitzar. És del tot evident en les postals impreses a la Fototipia Hauser y Menet de Madrid, l'empresa espanyola més antiga i important del sector. Es tracta d'una sèrie de 20 postals en tina verda i de poca qualitat, publicades als anys 1920. També es va imprimir a fora la sèrie en fotogravat i de to marronós de la impremta barcelonina Fergui, de les quals en coneixem 16 imatges numerades. Finalment, tenim la impressió feta a la Fototipia Thomas, amb una sèrie numerada i una sense numerar, ambdues impreses en colotípia, tinta marró i tipografia vermella. De les primeres postals, és remarcable l'edició d'una sèrie commemorativa del centenari dels setges impresa en col·lotípia. Però segurament, les primers postals publicades són les d'una sèrie en mitja tinta numerades (coneixem fins al número 6). Coneixem també les postals del fotògraf Josep Esquirol, unes colotípies que formen part de les sèries A i B, formades per 12 imatges cadascuna i amb text amb tipografia de color vermell.

IMATGES:

  • Amadeu Mauri. Mitja tinta, 1901.
  • Impremta Franquet. Col.lotípia, 1910 ca. (Fotografia de Joan LLinàs)
  • Dalmau Carles & Cia. Col.lotípia, 1909. (fotografia d'Unal i Marca de 1867)