Recursos

PERSONAL DE L'AJUNTAMENT DE GIRONA DEL 1939-1940

Carnets de l'any 1939 i 1940 del personal que fou depurat l'any 1939. Si vols veure els carnets de l'any 1937 clica aquí.

EXPED

COGNOMS, NOM

OFICI

CARNET

1939/1

RIPOLL SERRA, Francesc

guàrdia nocturn

1939/2

BRUGAT CASADEMONT, Joan

guàrdia nocturn

1939/3

MATEU AULIACH, Josep

guàrdia nocturn

1939/4

GASULL CABALLÉ, José

guàrdia nocturn

1939/5

BOIX FUSTER, Miquel

guàrdia nocturn

1939/6

CEBRIA MENCIÓ, Narcís

guàrdia nocturn

1939/7

DANÉS BARTRINA, Josep

guàrdia nocturn

1939/8

FORTEA VILLANUEVA, Baldomero

guàrdia nocturn

1939/9

PUIG SERRA, Salvador

guàrdia nocturn

1939/10

TARRÉS SÁNCHEZ, Narcís

guàrdia nocturn

1939/11

DARNÉS OBIOLS, Ignasi

guàrdia nocturn

1939/12

PLA VILA, Amadeu

guàrdia nocturn

1939/13

VILLAR IGLESIAS, Julio

guàrdia nocturn

1939/14

RIBOT CEBRIÀ, Pere

guàrdia nocturn

1939/15

PASCUAL CULLELL, Valentí

guàrdia nocturn

1939/16

GRAU COLL, Emili

guàrdia nocturn

1939/17

ROMERO MONTES, Salustiano

cap de la guàrdia municipal

1939/18

PERICAY MARTÍNEZ, Joan

guàrdia municipal

1939/19

MARTI COLLGRÓS, Jaume

guàrdia municipal

1939/20

JUNQUE CARDOMÍ, Francesc

guàrdia municipal

1939/21

BOSCH AYATS, Esteve

guàrdia municipal

1939/22

BOADELLA JORDÀ, Pelai

subcap de la guàrdia municipal

1939/23

SARRINAT SERVAT, Ramir

guàrdia municipal

1939/24

COSTA PONS, Miquel

guàrdia municipal

1939/25

AYATS MOLAS, Mateu

guàrdia municipal

1939/26

CARRERAS SERVIÀ, Francesc

guàrdia municipal

1939/27

FIGUEROLA FRANCH, Bonaventura

guàrdia municipal

1939/28

HEREU REGÀS, Miquel

guàrdia municipal

1939/29

BONET MINISTRAL, Narcís

guàrdia municipal

1939/30

ROCA CASTILLO, Joan

guàrdia municipal

1939/31

TEIXIDOR RIPOLL, Joaquim

cap de la guàrdia municipal

1939/32

CASTELLÓ SERRAT, Esteve

guàrdia municipal

1939/33

GORGOLL FUSTER, Jaume

cap de la guàrdia municipal

1939/34

MERCADER SOLÀ, Jesús

guàrdia municipal

1939/36

OLIVER PARDÀS, Narcís

oficial administratiu

1939/37

LÓPEZ VERAY, Francesc

interventor

1939/38

ROURA PUIGDEVALL, Narcís

oficial administratiu

1939/39

SALÓ BOS, Josep M.

cap del negociat d’Hisenda

1939/40

TURRÓ MASDEVALL, Sebastián

dipositari de l'Ajuntament

1939/41

DALMAU BARRASETAS, Joan

cap de negociat (supernumerari)

1939/42

MONER MINISTRAL, Antoni

oficial administratiu

1939/44

VALENTI LLAUSÀS, Lluís

oficial administratiu

1939/45

SENDRA MASSA, Joaquim

cap de Cerimonial

1939/46

LLINÀS DEL TORRENT MARTIN, Josep M.

oficial administratiu

1939/47

AGUILAR FERRER, Josep

oficial administratiu

1939/49

CARNÉ ARMENGOL, Joan

oficial administratiu

1939/51

MARTÍ TRAYTER, Alfons

oficial administratiu

1939/52

JOU PARÉS, Josep

oficial recaptador d’arbitris

1939/53

GIRALT CASADESÚS, Ricard

arquitecte municipal

1939/54

CLARET BOSACOMA, Narcís

cap de negociat de l'oficina d'Obres

1939/55

SALVADOR CAMA, Narcís

oficial administratiu

1939/56

CARDONA MONREAL, Javier

oficial administratiu

1939/57

CLARÀ VILADEVALL, Josep M.

oficial administratiu

1939/59

MADRENAS PALAHÍ, Joaquim

peó

1939/60

PIFERRER DALMAU, Ernest

porter major

1939/61

REIXACH BOSCH, Francesc

porter i verguer

1939/62

PUIGSECH CARRERA, Jaume

escorxador

1939/63

MARRO SERRA, Ramon

agutzil

1939/65

AULINA BOSCH, Pere

porter i verguer

1939/66

FREIXAS SUÑER, Àngel

agutzil

1939/67

SALÓ BOS, Jaume

auxiliar de recaptació

1939/68

JULIA DUCEDAS, Narcís

auxiliar subaltern de la Biblioteca

1939/69

SOLER MARTINOY, Joaquim

vigilant d’arbitris

1939/71

COLL SALIS, Francesc

cobrador

1939/72

OLIU ROMAGUERA, Josep

ordenança de Governació

1939/73

GEIS PARRAGUERAS, Josep

vigilant d’arbitris

1939/74

PUIG BAGUDÀ, Josep

ordenança

1939/75

PLANA SOLER, Pere

vigilant d’arbitris

1939/76

FORMENTO CORDOBÉS, Miquel

vigilant d'arbitris (ordenança)

1939/77

JIMENO MARTÍNEZ, Enric

vigilant d’arbitris

1939/78

DOMÈNECH VICENS, Teresa

empleada de la neteja de les oficines

1939/79

PEIX CASANOVA, Josep

vigilant d'arbitris

1939/80

COLL SELVA, Jaume

vigilant d’arbitris

1939/82

CASAGRAN FRIGOLA, Teresa

empleada de la neteja de les oficines

1939/83

CAMPS GALÍ, Maria

empleada de la neteja de les oficines

1939/84

XIFRE MONGE, Ramon

escorxador

1939/85

GUIRADO RABADAN, Antoni

escorxador

1939/86

MALLORQUÍ MONJO, Josep

escorxador

1939/87

BATALLÉ CAULAS, Jordi

escorxador

1939/88

BATALLÉ CAULAS, Josep M.

escorxador

1939/89

ABELLA BARÓ, Narcís

escorxador

1939/94

BATALLÉ CAULAS, Pere

escorxador

1939/95

SÁNCHEZ ALABERT, Josep

escorxador

1939/96

JUNQUÉ VIDAL, Secundino

porter de l'escorxador municipal

1939/97

ALABERT SUTIRÀ, Joan

escorxador

1939/98

ALABERT MARESMA, Agustí

escorxador

1939/99

ORRI CORREDOR, Amadeu

practicant

1939/100

BERGA TRIADÚ, Francesc

conserge de La Caritat

1939/101

BRUGALAT NAVARRO, Josep

mosso de desinfeccions

1939/102

ROS SIMÓ, Ricard

metge titular

1939/104

CALAFELL MONTADAS, Pere

xofer mecànic

1939/105

DAM CAMPS, Rosa

llevadora

1939/106

ARMENGOL CORNELLÀ, Francesca

llevadora

1939/107

PUJOL PONS, Joan

xofer de la brigada de neteja i de bombers

1939/109

POCH MONELL, Antoni

mosso de desinfeccions

1939/111

BUSQUETS NORAT, Jaume

metge titular

1939/112

FIGUERAS REIXACH, Narcís

metge

1939/113

PRUNELL TORRENT, Agustí

guarda del parc de bombers

1939/116

AMAT PALLÍ, Manela

cuidadora de l’escola Bruguera

1939/118

BARÓ GÜELL, Josep

professor de música de l’escola Bruguera

1939/119

PLA FELIU, Maria

mestra auxiliar

1939/120

CALVET VILA, Francesca

empleada de la neteja d’escoles

1939/122

CAMÓS FIGUERAS, Maria

empleada de la neteja d’escoles

1939/125

RUTLLAN MOLINET, Josep

porter de l’escola Lorenzana

1939/126

JORDÀ DURAN, Dolors

professora de música

1939/128

TOMÀS TRAFACH, Josep

conserge

1939/129

AIMAR AMER, Jaume

conserge – porter d’escola

1939/131

XIFRE CARBONELL, Emili

conserge – porter d’escola

1939/132

SERRA COS, Carolina

cuidadora de l’escola Prat de la Riba

1939/133

PALOL FELIP, Pilar de

cuidadora d’escoles

1939/134

BURCH FINA, Júlia

cuidadora d’escoles

1939/135

LLOCH PALAU, M. Dolors

cuidadora d’escoles

1939/136

FALGUERAS FERRÉ, Assumpció

cuidadora de l’escola Bruguera

1939/137

CAMÓS CULLELLMIR, Pere

professor de dibuix industrial a l’escola de Belles Arts

1939/138

JUNQUERA MUNNÉ, Estrella

mestra

1939/139

CARRERA DELLUNDER, Joan

professor de l'Escola de Belles Arts

1939/141

GÜELL JEREMIAS, Esteve

cobrador d’arbitris de mercats

1939/142

MARTÍNEZ RIBAS, Manel

cobrador d’arbitris

1939/143

PANOSA RIBAS, Joan

conserge de les peixateries

1939/144

VILADOMAT JUVAL, Francesc

marcador de volateria

1939/145

SALIP SAGUÉ, Bartomeu

fuster

1939/146

MARTÍ MACIÀ, Joan Josep

porter de l’escola de Belles Arts

1939/147

OBRA SALA, Josep

guarda del magatzem de la Brigada d’Obres

1939/148

CASAS ENSESA, Manel

portalliteres

1939/149

CALVET CEBRIÀ, Francesc

brigada d’Obres

1939/150

FARRONI SIMON, Narcís

cap de la brigada d’Obres

1939/151

CODERCH PAGÈS, Pascual

cap de la brigada de neteja

1939/152

VELA ROCA, Jaume

empedrador de la brigada d’Obres

1939/153

DOMÈNECH VICENS, Josep

empedrador de la brigada d'Obres

1939/154

REVENTER SAUS, Joan

peó de la brigada d’Obres

1939/155

MASSONI PI, Amado

guarda de la Devesa

1939/156

COLLGRÓS LLAURÓ, Delfí

peó de la brigada municipal

1939/157

FARRERAS VIÑAS, Josep

peó de la brigada d’Obres

1939/158

BATLLE TEIXIDOR, Miquel

peó de la brigada d’Obres

1939/159

SEGURA CABANES, Narcís

paleta de la brigada d'Obres

1939/160

PERACAULA VILANOVA, Francesc

peó de la brigada d'Obres

1939/161

SÁNCHEZ RAMÍREZ, Josep

peó de la brigada municipal

1939/162

MONTARNÉS BORRELL, Ramon

paleta de la brigada d’Obres

1939/163

BOSCH PAYET, Plàcido

peó de brigada d'Obres

1939/164

FIGUERAS COLL, Sebastià

peó de la brigada d’Obres

1939/165

ALEGRET TORRES, Joaquim

paleta de la brigada d'Obres

1939/166

FLORES GONZÁLEZ, Josep

peó

1939/167

BUSTINS TOMAS, Francesc

paleta de la brigada d'Obres

1939/168

CASTELLÓ BOSCH, Joan

peó de la brigada d'Obres

1939/169

BOIX PUJOL, Francesc

peó de la brigada d'Obres

1939/170

CORNELLÀ PUJOL, Antoni

xofer de recs

1939/172

BOLUDA ORTIZ, Ricard

peó de la brigada d'Obres

1939/174

PUJOLAR CAMPASOL, Josep

encarregat de la calefacció

1939/175

DARANAS BOSCH, Josep

peó de la brigada d’Obres

1939/176

VIÑAS BONA, Josep

fuster

1939/178

SASTRE MARTURIÀ, Joan

peó electricista

1939/179

NOGUER LLEÓ, Joan

operador electricista

1939/180

LLORENS PALOU, Francesc

operador electricista

1939/181

OLLER COSTA, Josep

operador electricista

1939/182

FERRER BOSCH, Narcís

operador electricista

1939/184

FORNELLS PINEDA, Joan

electricista

1939/185

MASÓ CULUBRET, Joan

electricista

1939/187

CANALS VIÑOLAS, Francesc

encarregat central elèctrica

1939/188

PEDROLA VALLMAJÓ, Josep

cap de jardiners

1939/189

LOZANO ALEPUS, Josep

guarda de jardins

1939/190

MARTÍN PÉREZ, Gabriel

jardiner

1939/191

SALART SALA, Miquel

peó jardiner

1939/192

VILA PERACAULA, Carles

jardiner

1939/195

NICOLAU VIDAL, Joan

jardiner

1939/197

MASCORT PUIG, Joaquin

jardiner i guarda de Montjuïc

1939/198

POCH CARRERAS, Pere

vigilant d’arbitris

1939/199

CAMPS BANCELLS, Pere

ordenança

1939/200

DANÉS BARTRINA, Pere

vigilant d'arbitris

1939/201

SALVANS CANTAL, Maria

encarregada urinaris de la Devesa

1939/202

PI COLLS, Pere

vigilant d’arbitris

1939/203

GELABERT ROMAÑACH, Ramon

vigilant d’arbitris

1939/204

PAGÈS PUJOL, Paulí

vigilant d'arbitris

1939/206

AMELL CAPDEVILA, Ricard

vigilant d'arbitris

1939/207

SÁNCHEZ ROTLLAN, Narcís

vigilant d'arbitris

1939/208

GIRBAL PUIG, Pau

vigilant d’arbitris

1939/209

CATEURA CABARROCAS, Emili

vigilant d’arbitris

1939/211

RIBOT CEBRIÀ, Arcadi

vigilant d’arbitris

1939/212

TORRENT CAMPRUBÍ, Josep

vigilant d’arbitris

1939/213

AMAT FONT, Francesc

vigilant d’arbitris

1939/214

BENITO BARRULL, Manel

escombriaire

1939/218

MANZANARES LÓPEZ, Jeroni

escombriaire

1939/223

LÓPEZ SÁNCHEZ, Faustino

peó de jardins

1939/224

VILA GALLEGO, Ramon

escombriaire

1939/225

DOMÈNECH BLEY, Josep

escombriaire

1939/229

RUBIÓ VERGÉS, Llorenç

peó de la brigada de Neteja

1939/236

ESTRUCH PARADELL, Joan

subcap de la brigada d’arbitris

1939/237

CAMÓS FIGUERAS, Pere

ordenança d’oficines

1939/238

MARCO FUSELLAS, Patrici

vigilant d’arbitris

1939/239

ALMEDA BOIX, Agustí

vigilant d’arbitris

1939/241

XIFRE MONGE, Narcís

escorxador

1939/242

GARANGER BALLADA, Emili

vigilant d’arbitris

1939/246

AGUSTÍ COS, Josep M.

escorxador

1939/249

GIRONELLA BARRULL, Emili

guarda del cementiri

1939/250

JORDÀ PRATS, Martí

guarda del cementiri

1939/251

PALAHÍ VIDAL, Joan

guarda del cementiri

1939/255

MORELLA MESTRE, Ramon

vigilant d’arbitris

1939/256

BURCH FINA, Jaume

vigilant d’arbitris

1939/257

FIGUERAS BOIX, Càndido

vigilant d’arbitris

1939/259

MEDIÑÀ TARRÉ, Joan

vigilant d’arbitris

1939/261

ROSELL SOLER, Antoni

vigilant d’arbitris

1939/262

SANCHO SANCHIZ, Federico

vigilant d'arbitris

1939/274

MAS PRATS, Maria

empleada de la neteja del Jutjat Municipal

1939/276

FONELLOSA ARNAU, Carles

escombriaire

1939/278

FELIU DEDEU, Francesc

llacer eventual

1939/279

LLADÓ RIBAS, Enric

encarregat central elèctrica