Recursos

PERSONAL DE L'AJUNTAMENT DE GIRONA DEL 1936-1937

Carnets de l'any 1937 del personal que fou depurat l'any 1939. Si vols veure els carnets de l'any 1939 - 1940 clica aquí.

EXPED.

COGNOMS, NOMS

OFICI

CARNET

1939/1

RIPOLL SERRA, Francesc

cap de la guàrdia nocturna

1939/3

MATEU AULIACH, Josep

guàrdia nocturn

1939/5

BOIX FUSTER, Miquel

guàrdia nocturn

1939/6

CEBRIÀ MENCIÓ, Narcís

guàrdia nocturn

1939/7

DANÉS BARTRINA, Josep

guàrdia nocturn

1939/9

PUIG SERRA, Salvador

guàrdia nocturn

1939/10

TARRÉS SÁNCHEZ, Narcís

guàrdia nocturn

1939/11

DARNÉS OBIOLS, Ignasi

guàrdia urbà

1939/12

PLA VILA, Amadeu

guàrdia nocturn

1939/13

VILLAR IGLESIAS, Julio

guàrdia nocturn

1939/14

RIBOT CEBRIÀ, Pere

guàrdia nocturn

1939/15

PASCUAL CULLELL, Valentí

guàrdia nocturn

1939/16

GRAU COLL, Emili

vigilant nocturn
(posteriorment guàrdia municipal)

1939/17

ROMERO MONTES, Salustiano

cap de la guàrdia urbana

1939/18

PERICAY MARTÍNEZ, Joan

guàrdia municipal

1939/19

MARTÍ COLLGRÓS, Jaume

guàrdia municipal

1939/21

BOSCH AYATS, Esteve

guàrdia municipal

1939/22

BOADELLA JORDÀ, Pelai

guàrdia municipal

1939/24

COSTA PONS, Miquel

guàrdia municipal

1939/28

HEREU REGÀS, Miquel

guàrdia municipal

1939/29

BONET MINISTRAL, Narcís

guàrdia municipal

1939/30

ROCA CASTILLO, Joan

guardia municipal

1939/31

TEIXIDOR RIPOLL, Joaquim

guàrdia municipal

1939/34

MERCADER SOLÀ, Jesús

guàrdia municipal

1939/35

PALOL FELIP, Gaspar de

oficial de les oficines centrals

1939/40

TURRÓ MASDEVALL, Sebastián

dipositari de l'Ajuntament

1939/41

DALMAU BARRASETAS, Joan

cap del negociat de Quintes (jubilat)

1939/42

MONER MINISTRAL, Antoni

oficial del negociat de Cultura

1939/54

CLARET BOSACOMA, Narcís

cap de negociat de l'oficina d'Obres

1939/60

PIFERRER DALMAU, Ernest

porter major de les Cases Consistorials

1939/69

SOLER MARTINOY, Joaquim

encarregat de la centraleta de l'Ajuntament

1939/71

COLL SALIS, Francesc

cobrador d'arbitris i pregoner

1939/73

GEIS PARRAGUERAS, Josep

ordenança de les dependències municipals

1939/74

PUIG BAGUDÀ, Josep

vigilant d'arbitris

1939/78

DOMÈNECH VICENS, Teresa

empleada de la neteja de les oficines
centrals de l'Ajuntament

1939/80

COLL SELVA, Jaume

agent de la brigada d'arbitris

1939/96

JUNQUÉ VIDAL, Secundino

porter de l'escorxador municipal

1939/100

BERGA TRIADÚ, Francesc

conserge de La Caritat

1939/101

BRUGALAT NAVARRO, Josep

ordenança del laboratori municipal de sanitat

1939/113

PRUNELL TORRENT, Agustí

guarda del parc de bombers

1939/128

TOMAS TRAFACH, Josep

conserge del grup escolar Ignasi Iglésias

1939/129

AIMAR AMER, Jaume

conserge del grup escolar Joan Bruguera

1939/139

CARRERA DELLUNDER, Joan

professor d'escultura de l'Escola Municipal
de Belles Arts

1939/140

COSTA ALBREDA, Salvador

mosso de neteja de les peixateries

1939/143

PANOSA RIBAS, Joan

pesador i conserge de les peixateries

1939/145

SALIP SAGUÉ, Bartomeu

fuster

1939/148

CASAS ENSESA, Manel

peó de la brigada d'Obres

1939/151

CODERCH PAGÈS, Pascual

cap de neteja pública

1939/153

DOMÈNECH VICENS, Josep

empedrador de la brigada d'Obres

1939/156

COLLGRÓS LLAURÓ, Delfí

jornaler de la brigada municipal

1939/159

SEGURA CABANES, Narcís

paleta de la brigada d'Obres

1939/160

PERACAULA VILANOVA, Francesc

peó de la brigada d'Obres

1939/161

SÁNCHEZ RAMÍREZ, Josep

jornaler de la brigada municipal

1939/163

BOSCH PAYET, Plàcido

peó de brigada d'Obres

1939/165

ALEGRET TORRES, Joaquim

paleta de la brigada d'Obres

1939/168

CASTELLÓ BOSCH, Joan

peó de la brigada d'Obres

1939/169

BOIX PUJOL, Francesc

peó de la brigada d'Obres

1939/170

CORNELLÀ PUJOL, Antoni

xofer de recs i incendis

1939/172

BOLUDA ORTIZ, Ricard

peó de la brigada d'Obres

1939/174

PUJOLAR CAMPASOL, Josep

peó de la brigada d'Obres

1939/175

DARANAS BOSCH, Josep

peó

1939/177

PRATS SERRA, Joan

paleta de la brigada d'Obres

1939/178

SASTRE MARTURIÀ, Joan

peó electricista de l'ajuntament

1939/179

NOGUER LLEÓ, Joan

operador electricista de les centrals
elèctriques

1939/186

SALES ORTIZ, Manel

electricista de les centrals elèctriques

1939/189

LOZANO ALEPUS, Josep

guarda dels jardins de la Devesa

1939/192

VILA PERACAULA, Carles

peó jardiner de la Devesa

1939/194

CASAMIAN RIBERA, Martí

vigilant de la Devesa

1939/195

NICOLAU VIDAL, Joan

peó jardiner de la brigada de Parcs i jardins

1939/196

BARTRA GENÉ, Salvador

peó jardiner de la Devesa

1939/200

DANÉS BARTRINA, Pere

vigilant d'arbitris

1939/204

PAGÈS PUJOL, Paulí

vigilant d'arbitris

1939/205

RAMOS CHICOTE, Hermenegildo

vigilant d'arbitris

1939/206

AMELL CAPDEVILA, Ricard

vigilant d'arbitris

1939/207

SANCHEZ ROTLLAN, Narcís

vigilant d'arbitris

1939/209

CATEURA CABARROCAS, Emili

membre de la brigada d'arbitris

1939/210

HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, Joan

vigilant d'arbitris

1939/212

TORRENT CAMPRUBÍ, Josep

encarregat de la brigada d'arbitris

1939/215

MOLINA BLESA, Joan

escombriaire

1939/221

VIDAL CLASTRAS, Josep

escombriaire

1939/222

PUIGDEMUNT TRESSEBES, Joan

escombriaire

1939/223

LÓPEZ SÁNCHEZ, Faustino

escombriaire

1939/225

DOMÈNECH BLEY, Josep

escombriaire

1939/230

DOMÈNECH VICENS, Salvador

escombriaire

1939/233

PAGEO ORTIZ, Vidal

escombriaire

1939/237

CAMÓS FIGUERAS, Pere

vigilant d'arbitris

1939/239

ALMEDA BOIX, Agustí

funcionari d'arbitris

1939/244

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Raimundo

vigilant d'arbitris

1939/246

AGUSTÍ COS, Josep M.

aprenent de matador de l'escorxador municipal

1939/262

SANCHO SANCHIZ, Federico

vigilant d'arbitris

1939/263

CANTÓ PRATS, Josep

mestre de música

1939/265

DAUNIS VERGES, Martí

vigilant d'arbitris

1939/269

SUBIROS BORDAS, Joan

cap del personal subaltern

1939/272

NICOLAU TORRAS, Carme

empleada de neteja del grup escolar
Joan Bruguera

1939/275

TORRAS PES, Mercè

empleada de la neteja
(abans auxiliar mecanògrafa)