Recursos

Llibre del Sindicat Remença de 1448

El Registre de la Memòria del Món de la UNESCO

Llibre del Sindicat Remença de 1448

El Registre de la Memòria del Món (Memory of the World) és un programa promogut per la UNESCO amb l'objectiu de preservar de l'amnèsia col·lectiva els fons i col·leccions d'arxius i biblioteques d'arreu del món i assegurar-ne la seva difusió. El programa està destinat a la protecció del patrimoni documental, especialment a garantir-ne la preservació i l'accés.

Integrar el Llibre del Sindicat Remença en el Registre de la Memòria del Món i difondre'l, ha de servir per posar en coneixement dels estudiosos d'arreu del món, no només aquest llibre, que n'és el precedent, sinó la resta de documentació referida a la lluita dels remences catalans per a ser estudiada en profunditat i amb comparació amb altres moviments coetanis d'aquest tipus. I així contribuir, amb més i noves dades, a l'estudi dels moviments socials i de les organitzacions econòmiques i polítiques medievals.

Veure el vídeo: Llibre del Sindicat Remença 1448. Memory of the World


© 2024 Ajuntament de Girona - Plaça del Vi, 1 - 17004 GIRONA.