Dades obertes


Sobre les dades

1. Què és l'Open Data Day?

L'Open Data Day pretén recopilar accions ciutadanes d'arreu del Món orientades a desenvolupar aplicacions, alliberar dades, crear visualitzacions i publicar anàlisis utilitzant dades públiques obertes amb la intenció d'encoratjar l'adopció de polítiques d'obertura de dades per part dels governs locals, regionals i nacionals de tot el Món. Podeu visualitzar totes les iniciatives mitjançant aquest mapa interactiu.

L'Open Data Day és una iniciativa promoguda per Open Knowledge, una xarxa mundial sense finalitat de lucre de persones apassionades per l'obertura d'informació, la promoció del seu ús, de la tecnologia i de la formació per a facilitar que les persones treballin amb aquesta informació per a crear i compartir coneixement.

L'Arxiu Municipal de Girona i el Centre de Recerca i Difusió de la Imatge (CRDI) s'hi adhereixen per primer cop en data 5 de març de 2016, amb l'obertura de les dades disponibles sobre el patrimoni documental que preserven.

2. Quines dades oferim?

Sobre el total dels fons oferim:
- Informació bàsica de 128 fons i col.leccions.
- 27 inventaris
- 81 catàlegs

Què és un inventari?

L'inventari és la descripció bàsica de cadascuna de les sèries documentals o agrupacions funcionals i lògiques de documents que composen un fons.

Què és un catàleg?

El catàleg és la descripció document a document, sigui simple (carta) o compost (expedient), de cadascuna de les sèries documentals o agrupacions funcionals i lògiques de documents que composen un fons.

3. N'hi ha més?

Sí, estem treballant per a oferir les dades del 100% dels fons i, de fet, ja hem integrat l'obertura de dades en qualsevol tractament d'organització i descripció de la documentació.

També tenim previst incorporar altres recursos d'informació relacionats amb la documentació com, per exemple, les dades extretes del Llibre del Sindicat Remença, únic document català inclòs en el Registre de la Memòria del Món de la UNESCO.

4. Per a què em poden servir?

Si esteu fent qualsevol recerca, ja sigui professional, acadèmica o personal, aquests fitxers amb dades estructurades d'inventaris i catàlegs us permetran amb un estalvi de temps molt considerable crear o millorar les vostres pròpies bases de dades, creuar-les amb les d'altres arxius o centres o les que tingueu elaborades, georeferenciar-les, etc.

Cal tenir present que el concepte Dades Obertes (Open Data) és una estratègia comuna creixent en el món dels arxius, per tant, en poc temps podreu creuar dades, per exemple, de diferents persones emissores i destinatàries de correspondència la qual hagi estigui preservada en un arxiu.

A més a més, en un futur proper les dades coincidents en diferents centres estaran vinculades (Open Linked Data) entre sí, de manera que permetrà la navegació i l'exploració de tota la informació vinculada, estigui on estigui.

5. Què en puc fer?

Absolutament el que vulgueu: les dades obertes són fàcils, útils, lliures, gratuïtes...

L'objectiu és la seva reutilització en qualsevol àmbit, ja sigui la recerca, la difusió o, fins i tot, la seva explotació econòmica.

6. Com són aquests fitxers?

Les dades s'han exportat en format CSV perquè és el format estructurat de dades obert més simple actualment. Les dades es representen en forma de taula, en la qual les columnes se separen per punt i comai les files per salts de línia.

La publicació de dades en aquest format correspon al grau 3 estrelles sobre 5 en l'escala bàsica Open Data. És a dir, informació disponible a la web amb llicència oberta, com a dades estructurades llegibles per màquina i, a més, en un format no propietari (per exemple, CSV).

L'estructura de dades (els camps) es correspon a la descripció arxivística normalitzada i, consegüentment, la informació dels fons, dels inventaris i dels catàlegs està alineada.
Per a veure'n l'estructura comuna cliqueu aquí.

7. Què cal tenir en compte?

El més senzill és obrir directament el fitxer i experimentar: no patiu, no el podeu fer malbé encara que guardeu la informació.

Si voleu explotar millor les dades però no hi esteu acostumats us pot ser d'utilitat aquesta informació:

  • Els fitxers CSV delimiten els camps amb punt i coma ( ; ).
  • La informació continguda als camps es pot presentar entre cometes ( " " ) si l'obriu en un editor de text.
  • Si obriu directament el fitxer s'utilitzarà per defecte el full de càlcul que tingueu instal·lat. En aquest cas, probablement només apareixerà entre cometes ( " " ) la informació dels camps no definits com a número o data.
  • Si primer us descarregueu el fitxer us caldrà fer 3 accions: obrir l'aplicació de full de càlcul que tingueu, cridar el fitxer i especificar els delimitadors de camps (punt i coma) quan us ho demani l'aplicació.
  • Enmig d'un camp també podeu trobar amb el valor (
). Aquest valor és la traducció en ASCII del caràcter de control LF (Line Feed), que és el salt de línia en format CSV. Si importeu les dades des de qualsevol base de dades, aquest valor us permetrà conservar el salt de línia.

Alguns camps, com els índexs, (persones, temes, etc.) poden tenir més d'un valor encara que figurin en una única columna. Si el voleu explotar per a crear els vostre propis índexs o creuar-los amb altres, cal que tingueu en compte com s'han delimitat aquests valors. Com que les dades provenen de dues aplicacions diferents us podeu trobar amb 2 casos:

  • Valors separats directament per punt i coma ( ; ): Retrats;Àpats i banquets;Bodes
  • Valors que aparentment figuren enganxats: RetratsÀpats i banquetsBodes

Malgrat que en el segon cas els valors figurin enganxats, si els enganxeu en un editor de text se us presentaran de forma separada. Això us pot ser útil si els voleu tractar per a importar-los en la base dades que utilitzeu. Realment estan separats pel caràcter de control GS (Group Separator) invisible en la majoria d’editors.

8. Errors? Idees? Necessiteu informació?

Si detecteu qualsevol error, voleu desenvolupar una idea amb aquestes o altres dades o, simplement, necessiteu alguna extracció específica de dades, si us plau, no dubteu en contactar amb nosaltres.

© 2020 Ajuntament de Girona - Plaça del Vi, 1 - 17004 GIRONA.