Dades obertes


Catàlegs disponibles en format CSV dels fons de l'Arxiu Municipal i del CRDI. (Vegeu-ne l'estructura aquí)

Del fons personals s'ofereixen els catàlegs de correspondència de forma individualitzada quan el volum ho justifica per a afavorir la cerca i creuament de dades.

Què és un catàleg?

Tots els catàlegs

© 2021 Ajuntament de Girona - Plaça del Vi, 1 - 17004 GIRONA.