Recursos

Els documents hebreus de l'AMGi

Què era la comunitat jueva?

Les dades:

  • Fragments: 141
  • Registres: 90 unitats documentals
  • Documents identificats: 10 (67 fragments)
  • Datació: segles XIII - XV
  • Idiomes: hebreu i català
  • Alfabet: hebreu

Durant set-cents anys, des del segle IX fins al XV, desenes de famílies jueves van viure a Girona, van participar activament en la vida política, social i econòmica de la ciutat i la van convertir en un referent cultural. Per comunitat jueva, entenem el conjunt de les estructures religioses i socials en què s'organitzaven. (Saber-ne més)

Quin és el seu llegat?

La comunitat jueva de Girona ens deixà alguns testimonis arqueològics i documentals de la seva presència a la ciutat. El Call jueu n'és una mostra i també ho són els nombrosos documents en llatí i català que reflecteixen els negocis i les transaccions de tota mena efectuades per la comunitat i que es conserven en els protocols notarials, els registres municipals i els pergamins dels arxius de la ciutat. (Saber-ne més)

Quins documents té l'Arxiu Municipal?

L'Arxiu Municipal conserva informació sobre la vida de la comunitat jueva reflectida en la documentació administrativa municipal, principalment als manuals d'acords del Consell de la Ciutat, però també en privilegis i lletres reials i altres documents. A més, alguns llibres enquadernats en època medieval també guardaven a les seves cobertes fragments de documents en escriptura hebrea. (Saber-ne més)

Per què són importants aquests fragments?

Els documents en escriptura hebrea són una raresa en els arxius del nostre país. Aquests fragments recuperats de les cobertes de llibres enquadernats estan escrits amb caràcters hebreus i, per tant, sense la mediació d'escrivans cristians que usaven només l'alfabet llatí. Provenen directament de la comunitat jueva abans de la seva expulsió, decretada l'any 1492.

Què trobaré en aquest recurs?

Aquest recurs pretén fer accessibles els documents hebreus de l'Arxiu Municipal mitjançant la seva consulta en línia i, també, donar referències del llegat documental jueu en altres centres de la ciutat i oferir bibliografia i recursos específics per al seu estudi.

© 2020 Ajuntament de Girona - Plaça del Vi, 1 - 17004 GIRONA.