Col·lecció de tècnica fotogràfica

El CRDI manté de fa anys una política d'adquisició de publicacions sobre tècnica fotogràfica amb l'objectiu d'aprofundir en el coneixement de la mateixa i des d'una perspectiva històrica. Es compte actualment amb més de 200 volums incorporats a la Biblioteca especialitzada de l'Arxiu Municipal de Girona.

Com a resultat de la digitalització, s'ofereixen 127 títols, atès que també s'han incorporat 10 obres procedents de la biblioteca de l'Institut d'Estudis Fotogràfics de Catalunya (IEFC), soci en el projecte. L'objectiu que es proposen ambdues institucions és anar ampliant continguts a mida que es vagin realitzant noves digitalitzacions.

El conjunt de llibres digitalitzats és una aportació de gran utilitat per a la recerca i l'estudi de l'evolució de la tècnica fotogràfica. La publicació online té com a objectiu posar a l'abast dels investigadors unes publicacions d'alt interès que a dia d'avui formen un conjunt d'un valor molt destacat.

Juntament amb la cerca de continguts, s'ofereix un mostrari de les il·lustracions que contenen els llibres, amb l'objectiu d'oferir un recurs visual que es preveu necessari tant per a l'estudi com per a la didàctica. En definitiva, es tracta de facilitar l'accés a unes imatges, principalment gravats, que aïllades del text tenen un potencial per a la reutilizació.


© 2020 Ajuntament de Girona - Plaça del Vi, 1 - 17004 GIRONA.