Postals de Girona

 • L'adopció i l'ús de la postal a principi del segle XX va facilitar la possibilitat de comercialitzar fotografies de tot tipus, amb predomini de vistes urbanes, paisatges i monuments. Molts fotògrafs van interessar-se per aquest format i alguns d'ells s'hi van especialitzar. A Girona no van existir autèntics postalers, en el sentit que ho van ser a Barcelona, però sí que s'hi van produir algunes temptatives a tenir en compte. És el cas de l'impremta Franquet que va apostar a principi de segle per editar postal de Girona i que competia d'aquesta manera amb noms il·lustres de l'escena catalana que havien percebut de seguida la riquesa iconogràfica que oferia la ciutat i, en conseqüència, el potencial comercial.

  Entre els principals editors de postals trobem:

  Àngel Toldrà Viazo, propietari també d'una botiga a Barcelona que es va dedicar posteriorment a l'edició i la venda de postals, sobretot de Barcelona i Catalunya. Es va fer popular per les postals impreses mitjançant fototípia i signades amb les sigles A.T.V.

  Josep Thomas Bigas, que va ser un dels membres fundadors de la Societat Heliogràfica Espanyola, que va introduir la fototípia a l'Estat espanyol. El 1880 va obrir el seu propi establiment que es convertiria en el major productor de targetes postals de l'Estat Espanyol i que va publicar centenars de postals de Girona.

  J. Franquet, llibreter de Girona que prèviament ja havia venut targetes de visita en el seu establiment, encara que eren imatges de producció aliena. Amb el format postal, assumia el procés d'edició i publicava tres sèries dedicades a Girona, que representaven més d'un centenar d'imatges.

  També van editar postal d'impressió fotomecànica des del territori l'editorial Dalmau Carles Pla (DCP) i, posteriorment, Maria Pla Dalmau.

  Un nombre important de fotògrafs també van comercialitzar les seves imatges en format postal, encara que aquests ho van fer principalment utilitzant papers fotogràfics. A destacar Valentí Fargnoli amb els seus treballs artístics sobre paisatge i patrimoni. Les seves fotografies són característiques per presentar-se gairebé sempre en format postal, per tenir la firma de l'autor en el mateix negatiu o en la còpia positiva, per aportar sovint anotacions amb caràcter documental, pel to singular i personal que aconseguia amb les còpies de contacte i pel caràcter exclusiu que va saber donar als seus tiratges.

© 2023 Ajuntament de Girona - Plaça del Vi, 1 - 17004 GIRONA.