Àlbums fotogràfics

 • La creació d'àlbums fotogràfics respon a diferents intencions, d'entre les qual trobem la voluntat d'organitzar records personals, com és el cas dels àlbums familiars, la de col·leccionar fotografies o la vincular un conjunt d'imatges Són, en definitiva, una forma de presentació de les fotografies que van des de la funcionalitat més bàsica, l'agrupació d'imatges, fins a la més alta sofisticació de l'objecte, el qual adquireix un valor per si mateix, més enllà del valor de les fotografies que conté. En els nostres fons comptem amb diversos àlbums, dels quals en mostrem una selecció.

  Bellezas de Gerona (1877)

  Àlbum que va realitzar Joan Martí entre els anys 1876 i 1877 és sens dubte el treball insígnia de l'època del col·lodió a la ciutat de Girona, pel tractament innovador de la fotografia urbana i per la seva presentació en format àlbum, a l'hora que representa el primer reportatge fotogràfic de Girona. Joan Martí era un reconegut fotògraf barceloní que tenia galeria a la capital des de finals de 1850 i que s'havia caracteritzat per ser un professional emprenedor i innovador. La vinculació de Martí amb Girona s'explica pel fet de tenir la muller gironina, Dolors Corrons Torrens, i la decisió de publicar aquest nou treball es deu segurament a l'encàrrec que va rebre del Capítol de la Catedral. El resultat és un primer àlbum centrat en el tresor de la catedral fet amb còpies al carbó, editat per Vives i que va servir com a obsequi de la ciutat al Papa Pius IX. Paral.lelament, el mateix editor va publicar un àlbum amb còpies a l'albúmina destinat al gran públic que també es va distribuir per entregues en làmines soltes. Aquest és l'àlbum que es conserva el CRDI i que podeu veure.

  Àlbum del ferrocarril (1880)

  Àlbum de la "Companyia de los ferrocarriles de Tarragona a Barcelona y Francia. Línea de Gerona a la Frontera Francesa. Construcción - 1880". L'àlbum consta de 53 fotografies que documenten el procés de construcció del ferrocarril de Girona a França. Se'n desconeix l'autor. La disposició de les imatges a l'àlbum respon als 69 km del traçat, que travessava diversos cursos fluvials -els rius Onyar, Ter, Fluvià, Manol, Muga i Galligants, i les rieres de Marsá i Llansá-, les obres van exigir la construcció de sis ponts i l' impressionant viaducte de Culera, tots ells d'estructura metàl.lica subministrats per Eiffel et Cie. Per travessar les serres de Rodes i de la Balmeta, va ser necessari perforar 6 túnels, com el del Molí, la Pineda o Canellas. Entre aquestes obres es van intercalant les fotografies de les estacions de Girona, Flassà, Sant Jordi, Sant Miquel de Fluvià, Figueres, Llançà i Portbou, així com els passos superiors i inferiors que completen el traçat. Tanquen l'àlbum tretze fotografies del material mòbil que recullen les locomotores de vapor, cotxes, furgons i vagons que la Companyia TBF va posar en circulació en aquesta línia.

  Àlbum de fotografies japonès (ca. 1885-1890)

  Es tracta d'un dels objectes més singulars de la Col·lecció Tomàs Mallol. Conté un centenar de fotografies datades entre 1885 i 1890 realitzades amb el procediment fotogràfic de l'albúmina. Cada fotografia està delicadament acolorida a mà i les tapes de l'àlbum són de fusta lacada de vermell, negre i or vell. Aquests àlbums eren objectes de luxe destinats especialment a viatgers, turistes o residents estrangers al Japó. Eren un record dels costums, la gent, les ciutats, els paisatges i el patrimoni del Japó en un època, a finals del segle XIX, en què tot allò provinent de l'Orient, i especialment del Japó, estava de moda a Occident i tenia una influencia notable sobre les arts (japonisme). Per indicis indirectes, podem afirmar que l'àlbum del Museu del Cinema fou realitzat per l'estudi fotogràfic A. Farsari & Co. situat a la ciutat japonesa de Yokohama, un dels més importants a la seva època que va contribuir significativament al desenvolupament de la fotografia comercial al Japó a finals del s. XIX.

  Records de la Mili 1921. El Marroc

  Àlbum que documenta l'ocupació espanyola Durant la Guerra (1912-1927). Consta de 192 fotografies que van ser preses per un soldat gironí, Lluís Casellas Pichon, i cedides a l'arxiu pels seus descendents.