Training for Audiovisual Preservation in Europe (TAPE)

El projecte TAPE (Training for Audiovisual Preservation in Europe) es va dur a terme entre els anys 2005 i 2008 sota la coordinació de l'European Commission for Preservation and Access (ECPA), amb l'objectiu de donar pautes per a la preservació i digitalització del patrimoni audiovisual europeu. Com a part de les activitats del projecte, es van organitzar sessions formatives a diferents ciutats europees, entre les quals, les tres que el Centre de Recerca i Difusió de la Imatge (CRDI) va organitzar a la ciutat de Girona els anys 2005, 2006 i 2007.

Definició

TAPE va ser un projecte de 3 anys finançat pel programa Culture 2000 de la Unió Europea i coordinat per la European Commission for Preservation and Access (ECPA) per afavorir la preservació i l'accés al patrimoni audiovisual europeu.

Objectius

Un dels objectius principals del projecte TAPE fou contribuir a la formació dels arxivers i d'altres professionals no especialitzats involucrats en la preservació del patrimoni audiovisual, per tal de promoure accions relacionades amb digitalització i l'aplicació de les noves tecnologies d'accés als arxius audiovisuals.

Cronologia

  • Inici de projecte: 2005
  • Tancament de projecte: 2008

Equip

Sota la coordinació de la European Commission on Preservation and Access (ECPA), el projecte va comptar amb la col·laboració d'una vintena d'institucions europees implicades en la preservació del patrimoni audiovisual.

Participació

El CRDI va participar amb l'organització de tres tallers:

  • Identificació i conservació de materials audiovisuals analògics (2005)
  • Materials audiovisuals i tecnologia digital (2006)
  • Accés als fons audiovisuals. Tractament documental i software de gestió (2007)

© 2019 Ajuntament de Girona - Plaça del Vi, 1 - 17004 GIRONA.