Preforma

Preforma és un projecte destinat a desenvolupar aplicacions de programari lliure capaces de verificar fitxers en formats estàndard de qualitat per a la preservació a llarg termini de continguts digitals.

Definició

Preforma és un projecte destinat a desenvolupar aplicacions de programari lliure capaces de verificar formats estàndard de qualitat per a la preservació a llarg termini de continguts digitals. El projecte es desenvolupa en el marc del Seventh Framework Programme of the European Community for research, technological development and demonstration activities (2007-2013).

Objectius

L'objectiu principal és desenvolupar i implementar un programari de codi lliure amb la finalitat d'identificar i verificar els formats de fitxers segons el seu estàndard, de manera que pugui esdevenir una eina per a diferents organitzacions públiques europees. Els participants en el projecte estudiaran i fixaran les bases sobre les quals s'haurà de desenvolupar el programari i en definiran les necessitats comunes. A partir d'aquest estudi es contractaran, per via de concurs públic, les empreses que duran a terme el disseny del programari i la seva implementació. L'anàlisi, la valoració i la validació dels resultats serà responsabilitat dels organismes participants.

Cronologia

  • Inici de projecte: 2014
  • Tancament de projecte: 2017
  • Durada: 48 mesos

Equip

En el projecte participen 9 països: Suècia, Bèlgica, Itàlia, Alemanya, Holanda, Grècia, Irlanda, Catalunya i Estònia.

Participació

L'Ajuntament de Girona participarà principalment en la fase de definició dels requeriments tècnics comuns i de coordinació i preparació del procés de selecció d'empreses que desenvoluparan el programari. En menor proporció, també participarà en la difusió i en l'avaluació del projecte. La inversió total de l'SGDAP en el projecte és de 72.475 €, en recursos humans i aportació directa, dels quals 52.917 € corresponen a finançament de la Unió Europea.

© 2019 Ajuntament de Girona - Plaça del Vi, 1 - 17004 GIRONA.