Photographic & Audiovisual Archives Group (PAAG)

El grup de d'experts del Consell Internacional d'Arxius (ICA) dedicat als arxius fotogràfics i audiovisuals té com a objectiu respondre a les necessitats de la comunitat arxivística en la gestió i conservació d'aquest tipus de documents.

Definició

Grup d'experts del Consell Internacional d'Arxius (ICA) entorn als arxius fotogràfics i audiovisuals.

Objectius

L'objectiu del grup d'experts és contribuir a donar resposta als problemes particulars que es deriven de la gestió i la conservació de documents fotogràfics i audiovisuals, mitjançant la creació de recursos pedagògics que facilitin la feina diària als professionals que treballen amb aquests documents. Aquests objectius es concreten en els següents punts:

  • Establir regles simples per a la intervenció en les col·leccions fotogràfiques i audiovisuals.
  • Proporcionar als professionals dels arxius eines per a la descripció, la conservació preventiva, la digitalització, etc. dels fons.
  • Estimular les accions i la producció de recursos en l'àmbit de la formació.
  • Crear un espai virtual d'intercanvi i difusió.
  • Introduir en el món dels arxivers les preguntes formulades pel públic en general sobre el patrimoni fotogràfic i audiovisual.

Cronologia

  • Inici de projecte: 2011
  • Durada: indefinida

Equip

El comitè de direcció del PAAG el formen 6 persones: David Iglésias Franch (President), André Porto, Stephen J. Fletcher, Eléonore Alquier, Lai Tee Phang, Eustache Sitaki.

Participació

El Centre de Recerca i Difusió de la Imatge (CRDI) de l'Ajuntament de Girona lidera i coordina els diferents projectes realitzats per aquest grup d'expertsl.© 2019 Ajuntament de Girona - Plaça del Vi, 1 - 17004 GIRONA.