Observatori Permanent d'Arxius i Televisions Locals (OPATL)

L'Observatori Permanent d'Arxius i Televisions Locals és un projecte de col·laboració entre diversos organismes i institucions, la missió del qual és vetllar per la salvaguarda del patrimoni documental generat en el marc de les televisions locals de Catalunya i Andorra.

Definició

L'Observatori Permanent d'Arxius i Televisions Locals (OPATL) és un projecte de col·laboració entre diversos organismes i institucions, la missió del qual és vetllar per la salvaguarda del patrimoni documental generat en el marc de les televisions locals de Catalunya i Andorra.

Objectius

L'objectiu és dur a terme totes aquelles iniciatives que contribueixin a la protecció del patrimoni audiovisual local com poden ser:

  • Conèixer i establir les bases metodològiques per al treball en els arxius audiovisuals.
  • Conèixer quina és la distribució del patrimoni audiovisual en el territori.
  • Alertar les administracions del risc de destrucció del patrimoni audiovisual.
  • Crear un espai útil i de referència per als responsables de custodiar aquest patrimoni.
  • Fomentar la participació i el compromís de totes les parts implicades per ajudar a resoldre les qüestions que es plantegen en la gestió dels arxius audiovisuals.
  • Contribuir al coneixement de les tecnologies existents en el processament i la gestió del vídeo digital.
  • Fomentar les bones pràctiques en l'ús de la documentació respectant els drets de propietat intel·lectual.
  • Contribuir a donar resposta a les necessitats de formació en aquest àmbit.

Cronologia

  • Inici de projecte: 6 de març de 2008
  • Durada: indefinida

Equip

La iniciativa de crear l'OPATL parteix de l'Ajuntament de Girona a través del Centre de Recerca i Difusió de la Imatge (CRDI) i de l'Arxiu Nacional d'Andorra. Des del principi, aquesta iniciativa es fa possible gràcies a la participació de l'Associació d'Arxivers-Gestors de Documents de Catalunya i de la Xarxa de Televisions Locals (avui Xarxa de Comunicació Local). Al llarg d'aquest temps, han participat en les reunions de l'OPATL més d'una trentena d'organitzacions entre emissores de televisió local i arxius.

Participació

L'Ajuntament de Girona és un dels socis pioners d'aquesta iniciativa i participa activament en la coordinació de les activitats i l'actualització del bloc. D'altra banda organitza cada dos anys la trobada anual de l'OPATL que se celebra alternativament a Girona i Andorra.© 2019 Ajuntament de Girona - Plaça del Vi, 1 - 17004 GIRONA.