Michael Culture Association

Michael Culture és una associació creada en el marc de diferents projectes europeus vinculats principalment al patrimoni museístic.

Definició

Michael Culture és una associació dedicada a la valorització del patrimoni cultural europeu. Juga un rol principal en el treball orientat als continguts culturals digitalitzats. Està vinculada a altres grans xarxes europees del patrimoni cultural, principalment Europeana.

Objectius

L'associació té com a principal objectiu promoure i posar en valor el patrimoni cultural europeu a partir de les següents activitats principals:

  • Tallers.
  • Observatori tecnològic i difusió de les bones pràctiques.
  • Participació en projectes internacionals.
  • Formació i publicacions.
  • Creació d'una xarxa de treball.
  • Oferiment de serveis diversos.

Cronologia

Inici: 2007

Equip

L'associació compta amb una xarxa de més de 150 organitzacions públiques i privades que representen a 22 països de la Unió Europea, principalment museus.

Participació

El Centre de Recerca i Difusió de la Imatge (CRDI) de l'Ajuntament de Girona n'és soci en la categoria de "network member" (membre de la xarxa de treball)© 2019 Ajuntament de Girona - Plaça del Vi, 1 - 17004 GIRONA.