Leonardo da Vinci

Leonardo da Vinci és un projecte de la Comissió Europea que té com a objectiu millorar el coneixement i la formació en la digitalització dels arxius a partir de l'intercanvi i la cooperació entre les distintes institucions que hi participen.

Definició

El projecte "Train the trainers. Dissemination of knowledge on digitisation" s'inscriu en el programa europeu Leonardo da Vinci , de la Comissió Europea, amb l'objectiu de millorar el coneixement i la formació en la digitalització dels arxius a partir de l'intercanvi i la cooperació entre les distintes institucions que hi participen.

Objectius

La missió del projecte és la d'incrementar el coneixement en la digitalització de documents d'arxiu a través de l'intercanvi d'experiències i coneixements entre els socis que hi intervenen. Aquesta missió es concreta en els següents objectius:

  • Proporcionar els coneixements tècnics en matèria de digitalització.
  • Proporcionar les eines de treball als arxivers o companys de treball relacionats, per tal de planificar el seu propi programa de digitalització.
  • Intercanviar experiències entre els socis.
  • Connectar amb les institucions de recerca que participen en aquest camp.
  • Compartir les millors pràctiques creades o utilitzades pels socis.

Cronologia

  • Inici de projecte: juliol de 2013
  • Tancament de projecte: setembre de 2015
  • Durada: 50 mesos

Equip

Actualment, hi ha 6 ciutats compromeses amb el projecte que representen set nacionalitats distintes: Holanda, Regne Unit, Irlanda, Hongria, Suècia i Catalunya. L'arxiu municipal de Gävle n'assumeix el lideratge.

Participació

El CRDI oferirà tallers de formació en l'àmbit de la digitalització de la fotografia i l'audiovisual. Així mateix, els tècnics del CRDI, de l'SGDAP i l'Ajuntament de Girona en general podran assistir a sessions formatives de digitalització que organitzin els altres socis. L'objectiu és incrementar el coneixement en la digitalització de documents d'arxiu a través de l'intercanvi d'experiències i coneixements entre els socis que hi intervenen. La inversió total de l'SGDAP en el projecte és de 24.000 €, en recursos humans i aportació directa, finançats completament per la Unió Europea.

© 2019 Ajuntament de Girona - Plaça del Vi, 1 - 17004 GIRONA.