50s in Europe Kaleidoscope

Definició

Projecte europeu cofinançat per la Unió Europea en el marc del programa CEF Connecting Europe Facility que posa en relació la fotografia patrimonial amb les noves tecnologies, per tal de descobrir la vida als anys cinquanta a partir del llegat iconogràfic.

Objectius

El projecte es basarà en els continguts fotogràfics ja existents a Europeana que corresponen als anys cinquanta a Europa. L'objectiu és establir una relació entre els ciutadans d'avui amb la generació de la postguerra, i més concretament amb els anhels d'aquests per a una vida millor que van conduir a l'establiment de la Unió Europea.

El Kaleidoscope vol augmentar el compromís amb el contingut d'Europeana, posant èmfasi en la interacció de l'usuari a través del crowdsourcing i la co-edició virtual. Es tracta de potenciar el coneixement i la reutilització de les fotografies publicades a Europeana i permetre als usuaris combinar-les amb històries personals i fotografies pròpies. Amb aquest objectiu, el projecte implementarà una cerca intel·ligent de semblança visual i proposarà aplicacions d'exposició web / mòbils i proporcionarà serveis de realitat augmentada.

S'integraran eines back-end que permetin als usuaris intervenir en les col.leccions fotogràfiques ja publicades, per exemple, a través de l'actualització dels registres existents amb noves anotacions a partir del crowdsourcing. Les dades obtingudes podran ser utilitzades per a la tasca d'edició i suposaran una millora en la funcionalitat d'Europeana.

En el Kaleidoscope també es desenvoluparà una comunitat d'usuaris per conscienciar sobre el potencial en la reutilització creativa del contingut d'Europeana. Finalment, els socis del projecte crearan un portal educatiu amb la creació d'un curs virtual (MOOC - Massive Open Online Course).

Les eines, que seran creades i provades en base a aquests continguts dels anys 1950 a Europa, també seran rellevants per a altres àmbits temàtics. En concret, els resultats d'aquest projecte s'utilitzaran per enriquir les col·leccions temàtiques de Fotografia i Migració d'Europeana amb noves històries, material fotogràfic i altres recursos que puguin ser atractius i potenciïn la participació dels usuaris.

Cronologia

 • Inici de projecte: 1 de setembre 2018
 • Fi del projecte: 29 de febrer de 2020

Socis del projecte

 • Katholieke Universiteit Leuven (Bèlgica) - Coordinador
 • PHOTOCONSORTIUM - International Consortium for Photographic Heritage (Itàlia)
 • Coventry University (Gran Bretanya)
 • Ajuntament De Girona - Centre De Recerca i Difusió De La Imatge (Catalunya)
 • National Technical University of Athens (Grècia)
 • Interuniversitair Micro-Electronica Centrum vzw - IMEC (Bèlgica)
 • Stiftung Preußischer Kulturbesitz - SPK (Alemanya)
 • Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium - Institut royal du Patrimoine artistique (Bèlgica)
 • Topham Partners - TOPFOTO (Gran Bretanya)
 • National Széchényi Library of Hungary (Hongria)

Participació

Pel que fa a la participació del Centre de Recerca i Difusió de la Imatge (CRDI) en el projecte, participarà en el global de tasques, com la resta de socis, amb especial dedicació en la provisió de continguts i en l'organització d'un taller de participació ciutadana. Addicionalment, i de manera específica, es responsabilitzarà dels controls de qualitat d'imatge i de metadades per al global del projecte.© 2019 Ajuntament de Girona - Plaça del Vi, 1 - 17004 GIRONA.