Foro Iberoamericano de Evaluación de Documentos (FIED)

El projecte FIED fou impulsat per la càtedra de Selección Documental de la Escuela de Archivología, de la Universidad Nacional de Córdoba, i finançat pel Consell Internacional d'Arxius, amb l'objectiu de promoure la compartició de coneixements i experiències sobre avaluació i tria en l'àmbit de Llatinoamèrica.

Definició

Projecte internacional del Consell Internacional d'Arxius en el qual participaren professionals d'arxius de vuit països iberoamericans, amb l'objectiu de contrastar i analitzar experiències en avaluació documental i proposar metodologies, criteris i documents de gestió comuns, així com un programa formatiu sobre aquest àmbit.

Objectius

Els objectius del projecte foren intercanviar experiències i coneixement entorn la problemàtica de l'avaluació en diferents arxius i sobre diferents tipus de documents. Els treballs s'articularen en cinc grups de treball: terminologia, programes acadèmics, mostreig, documents digitals i enfocaments i procediments. Els resultats es varen anar fent públics al llarg del projecte en quatre fòrums: Córdoba (Argentina) al 2009, San José de Costa Rica al 2010, Lima al 2011 i Mèxic DF al 2012. El resultat final es publicà el 2013: FENOLGLIO, Norma (coord.). Evaluación de documentos en Iberoamèrica. Córdoba (Argentina): Encuentro Grupo Editor, 2013, 120 p.

Cronologia

  • Inici de projecte: 2007
  • Tancament de projecte: 2012

Equip

Participaren en el projecte professionals d'àmbits diversos: acadèmics, arxius nacionals, municipals, universitaris i professionals autònoms, procedents d'Argentina, Catalunya, Colòmbia, Costa Rica, Espanya, Mèxic, Perú i Uruguai.

Participació

La implicació en el projecte no fou institucional sinó a títol individual, no obstant això, es partí de l'experiència directa de l'Ajuntament de Girona en matèria d'avaluació, amb la participació en quatre dels cinc grups de treball: terminologia, mostreig, documents digitals i enfocaments i procediments.

© 2019 Ajuntament de Girona - Plaça del Vi, 1 - 17004 GIRONA.