Athena Plus

Athena Plus té com a objectiu promoure l'accés a continguts que ja estiguin digitalitzats i descrits de forma estandarditzada, mitjançant la seva incorporació al portal web Europeana, dedicat al patrimoni cultural europeu.

Definició

Athena Plus és un projecte finançat per la Unió Europea per proveir recursos digitals al portal web Europeana.

Objectius

L'objectiu és incorporar 3,6 milions de registres amb les metadades corresponents a continguts que ja es trobin en format digital i tinguin una descripció estandarditzada. La finalitat és que aquests continguts digitals siguin accessibles a través d'Europeana, el portal europeu dedicat al patrimoni.

Cronologia

  • Inici de projecte: 1 de març de 2013
  • Tancament de projecte: 15 de setembre de 2015
  • Durada: 30 mesos

Equip

En el projecte hi participen 40 organitzacions de 21 estats membres de la Unió Europea i està liderat per l'Instituto Centrale per il Catalogo Unico delle biblioteche italiane e per la informazioni bibliografiche (ICCU) del Ministero per i Beni e le Attività Culturali d'Itàlia.

Participació

L'SGDAP contribuirà amb més de 400.000 documents de diferent tipologia que ja estan digitalitzats (al voltant d'un 11% del total), essent un dels socis que hi aporta més documentació. La inversió total de l'SGDAP en el projecte és de 229.781 €, en recursos humans i aportació directa, dels quals 183.825 € corresponen a finançament de la Unió Europea.

© 2019 Ajuntament de Girona - Plaça del Vi, 1 - 17004 GIRONA.