Recursos

El Govern de la ciutat

Cercador

Legislatura 1999 - 2003

Data de les eleccions: 13-06-1999
Participació (%): 57,9
Regidors/es: PSCPMC (Partit dels Socialistes de Catalunya Progrés Municipal de Catalunya) 14, CiU (Convergència i Unió) 6, PP (Partit Popular) 2, ERC-AM (Esquerra Republicana de Catalunya Acord Municipal) 2, ICV-EPM (Iniciativa per Catalunya Verds Entesa pel Progrés Municipal) 1.
Data d'elecció de l'alcalde/essa: 03-07-1999
Alcalde/essa: Joaquim Nadal i Farreras (fins al 2 de gener), Anna Pagans i Gruartmoner (des del 19 de gener)
Partits de govern: PSC

Composició

© 2020 Ajuntament de Girona - Plaça del Vi, 1 - 17004 GIRONA.