Vides documentades. Dones i documents d'arxiu

27 de març de 1492

   

Carta dels jurats de la ciutat de Girona a Francesc de Santmartí, canonge, sobre la instal.lació del monestir de Cadins de monges bernardes a la ciutat.


Fons Ajuntament de Girona, Manual d'acords de 1492, f. 39r-v. Paper (cobertes de pergamí), 32,5 x 23,5 cm.


Carta dels jurats de la ciutat de Girona a Francesc de Santmartí, canonge i ardiaca de Besalú, resident a Roma, perquè presenti al papa la carta que adjunten sol.licitant al papa Innocenci VIII permís i diners per a la instal.lació de les monges bernardes (cistercenques) a la ciutat de Girona. Les monges procedien del monestir de Sant Feliu de Cadins (Cabanes), el qual es trobava bastant derruït i abandonat i per això els convenia buscar una nova ubicació.

Pots consultar la transcripció del document.© 2021 Ajuntament de Girona - Plaça del Vi, 1 - 17004 GIRONA.