Vides documentades. Dones i documents d'arxiu

El passat està escrit en els documents. L'escriptura és i ha estat un mitjà d'expressió i comunicació. Escrivim i s'han escrit moltes de les accions d'homes i dones del passat, especialment si aquestes han estat vinculades a una administració, com per exemple un govern municipal. Els documents custodiats en els arxius són, doncs, essencials com a font per a l'escriptura del passat, sigui a través de la reconstrucció històrica o de la recreació literària.

Durant el mes de març us presentem un document diferent cada dia, produït aquell dia en concret, perquè volem evidenciar que en el passat també s'escrivia 365 dies l'any i que, per tant, la informació que tenim a l'Arxiu Municipal de Girona per a reescriure el passat és ingent.

Tots els documents seleccionats són escrits, produïts o relacionats amb una dona concreta o amb algun aspecte que afecta a les dones. Volem evidenciar que igual com les dones vivien el dia a dia en el passat, avui les seves accions, vides i relacions també han quedat recollides als arxius. Potser no de manera tan intensiva, pública i evident com els homes, però són presents en la història i en els arxius.


Aquesta iniciativa s'inclou dins el +MOT, el conjunt d'activitats que se sumen al Festival MOT. Festival de Literatura de Girona - Olot.

© 2021 Ajuntament de Girona - Plaça del Vi, 1 - 17004 GIRONA.