Us trobeu a » Secretaria » Preus públics

Preus públics

A continuació podeu trobar un resum dels preus públics vigents. Consulteu el document de preus públics per a obtenir informació completa sobre preus, descomptes, exempcions, condicions, etc.

Preus públics curs 2020-2021

Programes formatius, conjunts i altres

Matrícula i material

(*) En cas que l'usuari s'inscrigui en més d'un programa formatiu se satisfarà una sola vegada la matrícula.