Us trobeu a » L'escola » Gestió

Gestió de l'EMM

A partir de la dissolució del Consorci de la Música Isaac Albéniz, l'Ajuntament de Girona, en sessió Plenària de data 29 de juliol de 1997, va aprovar la creació de l'Organisme Autònom Escola Municipal de Música de Girona per a la gestió directa del centre educatiu públic de l'Escola Municipal de Música de Girona i de les activitats relacionades amb la creació i funcionament d'aquest centre.

En la sessió plenària del 13 de juliol de 2005 es va canviar el nom d'aquest organisme autònom per Organisme Autònom Local d'Educació Musical de Girona (OALEMG), que actualment es regeix pels estatuts aprovats en aquesta sessió plenària i que es varen modificar a la sessió plenària de l'11 de juny de 2018.

Documentació

Estatuts de l'OALEMG Transparència