Us trobeu a » Oferta formativa » Programes formatius

Programes formatius

Sensibilització 5-6 anys

Programa de dos cursos en què es treballa el desenvolupament sensorial i motriu a través de la música. Aquest programa està pensat per contribuir, des de la pràctica de la cançó i el moviment i una metodologia distesa i estimulant, al creixement personal dels infants. Al segon curs hi ha una atenció especial a l'orientació per a la tria de l'instrument que es començarà a estudiar a 1r cicle de Formació Bàsica.

Assignatures setmanals:

 • Música, moviment i cor 60 min

Formació bàsica 1r cicle 7-9 anys

Programa de tres cursos en què es desenvolupen les competències vocals, la percepció auditiva, els coneixements musicals bàsics i s'inicia l'estudi d'un instrument. En les especialitats instrumentals que ho permeten, a tercer curs han de participar del conjunt instrumental corresponent. En aquests casos, l'alumnat pot optar per no participar en el cor (excepte pianistes).

Assignatures setmanals:

 • Instrument 30 min
 • Llenguatge 60 min
 • Cor 45 min

Formació bàsica 2n cicle 10-11 anys

Programa de dos cursos en què es continua amb el treball del programa de 1r cicle de Formació Bàsica i s'hi aprofundeix. L'alumnat pot deixar de cursar una o dues de les matèries de grup (llenguatge i cor); el conjunt instrumental és obligatori.

Assignatures setmanals:

 • Instrument 40 min
 • Llenguatge 60 min
 • Cor 60 min
 • Conjunt instrumental 60 min

Formació avançada 10-11 anys

Programa de dos cursos amb l'objectiu d'assolir els coneixements musicals i el nivell instrumental i vocal apropiat per preparar la prova d'accés a 1r curs de grau mitjà dels ensenyaments reglats. Totes les assignatures d'aquest programa són obligatòries.

Assignatures setmanals:

 • Instrument 45 min
 • Llenguatge 120 min
 • Cor 60 min
 • Conjunt instrumental 60 min

Formació bàsica 3r cicle 12-15 anys

Programa pensat per continuar els aprenentatges adquirits en els programes anteriors o per iniciar els estudis musicals. L'alumnat pot deixar de cursar una o dues de les matèries de grup (llenguatge i cor); el conjunt instrumental és obligatori (excepte pianistes). El contingut curricular vindrà determinat per les necessitats pedagògiques de cada alumne/a.

Assignatures setmanals:

 • Instrument 40 min
 • Llenguatge 60 min
 • Cor 60 min
 • Conjunt instrumental(alumnat amb nivell)60 min
 • Informàtica musical(alumnat amb nivell)60 min
 • Aula oberta (a partir de 14 anys, 12 sessions anuals)180 min

Música a mida Joves i adults

Programa amb flexibilitat per triar i combinar continguts, dissenyat per a alumnes majors de 16 anys amb o sense coneixements previs de música. Ofereix diverses assignatures optatives perquè l'alumne/a pugui adequar el seu currículum d'estudis musicals als seus propis interessos. És un programa formatiu d'una durada màxima de sis anys. L'alumnat pot cursar i formar part de les diferents matèries i conjunts del programa, segons el nivell i l'especialitat instrumental. La formació es pot prorrogar un curs més si l'alumne/a ho sol·licita i si l'escola disposa de places vacants

Assignatures setmanals:

 • Instrument 30 min
 • Llenguatge 60 min
 • Cor 60 min
 • Conjunt instrumental(alumnat amb nivell)60 min
 • Informàtica musical(alumnat amb nivell)60 min