Us trobeu a » Oferta formativa » Esquema

Esquema dels programes formatius

(*) L'edat pot variar depenent del moment en què s'inicia la formació.

Nota: l'alumnat extern a l'escola podrà accedir a tots els programes, excepte a Formació Bàsica i a Formació Avançada, per als quals caldrà passar una prova de nivell.