Us trobeu a » L'escola » Equip humà

Equip humà

L'Escola compta amb professorat amb titulació superior, pedagògicament qualificat i en formació permanent. Els professors i professores tenen coneixements musicals interdisciplinaris i molts d'ells estan en actiu dins del panorama concertístic com a membres de grups musicals de diversos estils. Tot l'equip treballa amb una implicació activa dins de la comunitat educativa de l'EMM per millorar-ne la qualitat i innovar els serveis de l'escola segons les necessitats canviants de la societat.

Direcció de l'OALEMG i Equip directiu

Caps de departament

Claustre de professors

Personal d'administració i serveis