Us trobeu a » L'escola » Trets d'identitat

L'escola: trets d'identitat

L'Escola Municipal de Música (EMM) neix amb una vocació de servei als ciutadans de Girona per donar resposta a les seves necessitats d'expressió artística i de formació musical, i amb la voluntat de participar en les diverses activitats de la ciutat.

El fet d'impartir una formació musical no reglada permet l'adaptació màxima del currículum a cada individu. Qualsevol persona, independentment de l'edat, condició, inquietuds musicals, etc. pot accedir a aquesta escola si troba que l'oferta educativa del centre és del seu interès.

Des de l'Escola Municipal de Música de Girona entenem l'educació com una acció coordinada i global on participen professors, pares, alumnes i la societat. Per tant, creiem en unes institucions educatives democràtiques on es promogui la participació i coresponsabilització de les decisions acordades.

Pel que fa a l'educació musical, entenem que la música és una eina d'expressió i desenvolupament personal fonamentada principalment en la pràctica instrumental sense menystenir cap altra forma d'apropament a la música, que comprèn totes les manifestacions musicals, a l'abast de tothom i accessible econòmicament.

L'EMM es declara catalana en relació amb la identitat de país; no confessional i respectuosa pel que fa a les creences de cada persona; democràtica i plural en el seu funcionament, per la qual cosa es basarà en la responsabilitat compartida entre els usuaris, treballadors i titulars, així com en la cooperació amb altres serveis i institucions semblants o concurrents.