Us trobeu a:   Documentació  >  Butlletí

Butlletí

El butlletí del Patronat Call de Girona és una publicació electrònica editada semestralment que pretén esdevenir una eina d'informació i difusió de les accions i les activitats impulsades des del Call. Així, l'objectiu de l'entitat per recollir, preservar i difondre la cultura i la història jueves del nostre passat es complementa amb una publicació dinàmica i que contempla la participació ciutadana.

Butlletins editats

Número 13: Llum i estrelles al Call

Febrer de 2010

Número 12: La recuperació i la difusió de la història de la Girona jueva

Estiu de 2009

Número 11: El patrimoni (Call) en el diàleg intercultural

Estiu de 2008

Número 10: Història, cultura i memòria jueva

Hivern de 2007

Número 9: Lletres jueves: literatura jueva a l'Europa del segle XX

Estiu de 2007

Número 8: La difusió de la cultura i del patrimoni jueu

Tardor de 2006

Número 7: La història de les dones jueves

Primavera de 2006

Número 6: Les relacions entre diferents cultures

Tardor de 2005

Número 5: Entorn la tolerància i la convivència de cultures en la societat contemporània

Primavera de 2005

Número 4

Tardor de 2004

Número 3

Primavera de 2004

Número 2

Tardor de 2003

Número 1

Primavera de 2003

Patronat Call de GironaAjuntament de Girona

© 2023 Patronat Call de Girona  |  Contacte  |  Accessibilitat web