Us trobeu a:   L'Institut  >  Biblioteca

La Biblioteca

Una de les principals eines de recolzament de l'Institut d'Estudis Nahmànides i del Museu d'Història dels Jueus és la biblioteca especialitzada en Judaica, que porta el nom del filàntrop israelià Eliezer Eljanan Shalit. Es va començar a constituir el 1991, a partir del petit fons de la biblioteca de l'Arxiu Municipal de Girona, al que se li varen incorporar els volums procedents del Centre Bonastruc ça Porta.

Poc a poc, amb l'esforç i la col·laboració d'institucions, d'entitats i de particulars, s'ha anat construint un fons bibliogràfic que en l'actualitat (2012) consta de gairebé 9.000 referències entre monografies (6.463), articles (2.243) i publicacions periòdiques (289). Probablement és la col·lecció de Judaica de caràcter públic més important de Catalunya. L'accés i l'ús de la biblioteca és lliure per totes aquelles persones que vulguin aprendre, aprofundir, investigar o simplement apropar-se a la cultura jueva des de diferents perspectives.

Consulta del catàleg

El catàleg de la biblioteca conté 9562 volums.

Per consultar-lo, entreu paraules clau escrites indistintament amb accents o sense, en majúscules o minúscules. La cerca inclourà els registres que continguin totes les paraules:


Matèria Títol Autor

Les temàtiques de la col·lecció són totes relacionades amb la història i la cultura jueves. La secció més extensa és la dedicada a la història de les comunitats jueves catalanes i a la de Girona en especial, i també aquella que es centra en la història del poble jueu arreu del món i a totes les èpoques. La segueixen els llibres de càbala, filosofia, i pensament jueu de tots els temps. Igualment, destaquen en nombre els llibres que tracten de les relacions amb la comunitat cristiana, i que inclouen temes com les persecucions o la Inquisició, i la bibliografia sobre ciència, literatura, poesia i cultura jueva en general. També hi ha llibres de cuina, d'art, de folklor, d'antroponímia, de contes i narracions infantils, de música, etc.

Des de 2008 hem incrementat de manera considerable la secció dedicada als estudis sobre les dones. Finalment, també és interessant destacar el fons de novel·la, un dels que compta amb més persones usuàries i lectores.

Patronat Call de GironaAjuntament de Girona

© 2020 Patronat Call de Girona  |  Contacte  |  Accessibilitat