Us trobeu a:   Agenda

Agenda

Música i vida

Col·lecció d'instruments musicals medievals d'Eduardo Paniagua.

De setembre a desembre de 2008
Call de Girona

A la Península Ibèrica post visigòtica hi convivien diverses comunitats que practicaven les tres grans religions monoteistes: la jueva, la cristiana i la islàmica. Aquestes, s'assentaven repartides entre els diferents regnes cristians i l'Al-Àndalus islàmic. Històricament, les dues comunitats majoritàries havien mantingut aferrissades pugnes per a aconseguir l'hegemonia política i cultural a la Península. La població jueva s'havia vist forçada a viure amb més o menys fortuna a banda i banda de la frontera entre cristians i musulmans, i no fou fins el s. XII que es traslladà majoritàriament a terra cristiana, sota la protecció reial.

La música com a manifestació de la cultura era practicada als àmbits religiosos, cortesans i populars de les tres comunitats. Així doncs, a la Península Medieval els espais que albergaven les manifestacions musicals i les finalitats d'aquestes, eren els únics elements diferenciadors que podien enquibir la producció musical en un àmbit cultural o un altre.

Patronat Call de GironaAjuntament de Girona

© 2020 Patronat Call de Girona  |  Contacte  |  Accessibilitat