Dia Mundial del Correu 2017. Cartes i dibuixos des del front

PERE CASELLAS I CARDONER (Girona, 1914? - Brihuerga, 1938), "Peret" pels amics, fou també alumne de la segona promoció de l'Escola Normal de Girona, on es matriculà el 1932 i on coincidí amb Ferran Rahola i Auguet. El setembre de 1936, ambdós amics van ser nomenats vocals del Sindicat d'Intel·lectuals i Professions Liberals - Secció Mestres de la CNT-FAI; els seus companys de promoció, Francesc Dabau i Causa i Lluís Garcia i Vigneaux n'eren secretari i tresorer, respectivament. L'octubre de 1936 fou nomenat mestre interí de l'Escola de Ripoll i el novembre d'aquell mateix any fou designat mestre de Salt.

La guerra dibuixada per Pere

Desconeixem la data exacta en què Pere Casellas fou mobilitzat. El 19 de juliol de 1937 ja estava destinat a les trinxeres de Brihuega, des d'on va escriure diversos textos per a la publicació anarquista "Girona CNT. Portantveu confederal de la 2a regió".

Pere Casellas formava part de les Milícies de la Cultura, servei creat pel Govern de la República el 20 de gener de 1937. Es tractava d'un cos de mestres i instructors destinats al front que havia d'alfabetitzar i instruir als soldats en moments de descans.

Al llarg de la seva estada al front no va deixar d'escriure per al "Girona CNT" sobre la vida a les trinxeres, per lloar la tasca dels seus companys i cridar a la solidaritat. Però també la va dibuixar, deixant-nos un testimoni net i directe de la vida quotidiana al front.

Durant la seva estada a Brihuega Peret va mantenir el contacte amb la família Rahola, mitjancera entre ell i Ferran: el 5 d'octubre Carolina Rahola escrivia al seu germà: "En Peret no ha pas tornat a escriure." Per aquest motiu els dibuixos es degueren conservar entre la documentació familiar de Carles Rahola.

Pere Casellas va morir al front el 19 de febrer de 1938 quan, en paraules d'un seu company, "va deixar els llibres i va reclamar un lloc d'honor al peu d'un fusell metrallador". El 28 de febrer de 1938, com a homenatge, L'Autonomista publicava una carta de Pere Casellas a Ferran Rahola, escrita el 14 de desembre de 1937 des de Brihuega.

© 2020 Ajuntament de Girona - Plaça del Vi, 1 - 17004 GIRONA.