Fons Joaquim Nadal Farreras

La col·lecció bibliogràfica del fons Joaquim Nadal Farreras consta (a gener de 2016) de més de 13.000 volums integrats en diferents catàlegs:


*Col·lecció bibliogràfica que comprèn obres amb un alt nivell d'especialització, en la major part dedicades a l'estudi de la història en totes les seves vessants, especialment d'història moderna i contemporània, i en menor mesura d'història medieval i antiga. La major part versen sobre la història d'Espanya i la Gran Bretanya (especialment el període de la revolució industrial), així com d'altres països d'Europa. Altres temàtiques que hi apareixen són la història i la teoria econòmica, la història del socialisme i els moviments obrers, i obres cabdals del socialisme teòric. El 12 de juliol de 2013 Joaquim Nadal va formalitzar la donació d'aquesta col·lecció a la biblioteca del Barri Vell de la Universitat de Girona (UdG).

Cercador al catàleg de la biblioteca de l'Arxiu Municipal

Entreu paraules separades per espais. La cerca s'efectuarà tenint en compte totes les paraules.
Per títol Per autor Per data