Fons Carles Rahola Llorens

Conjunt de documentació generada per Carles Rahola i Llorens en l'exercici de la seva activitat professional com a periodista, editor i escriptor i també d'àmbit personal i familiar; es tracta majoritàriament de correspondència i originals de la seva obra i de la seva biblioteca. El fons inclou documentació relativa als homenatges pòstums que se li van dedicar i altra documentació familiar, majoritàriament de la seva muller Rosa Auguet i Farró, aplegada per la seva filla Carolina Rahola i Auguet.

Anys extrems: 1808-2013 (predomina 1901-1939)
Tipus de document:
- Text
- Fotografia
- Cartell / document gràfic
- Biblioteca / hemeroteca
Volum: 4,8 metres lineals (44 unitats d'instal·lació) de documents en suport paper, fotografies, 1.359 llibres, 92 revistes i 35 fullets
Accés: públic / restringit


Accedir a la descripció ISAD(G)

Inventari (PDF)

Catàleg d'Estudis i notes (PDF)

Catàleg de la Biblioteca (PDF)

Catàleg de Correspondència (CSV)

               Cercar documents al fons© 2020 Ajuntament de Girona - Plaça del Vi, 1 - 17004 GIRONA.