Fons Casa Caramany / Hotel Centre

Conjunt de documentació generat pels diferents propietaris de l'edifici ocupat per l'Hotel Centre, situat al carrer Ciutadans, actualment propietat de l'Ajuntament de Girona. Es tracta de documentació referida a la gestió del patrimoni produïda per la família Caramany -i també els Fontdevila- i a l'administració d'un establiment hoteler, la Fonda dels Italians, regentada pels germans Lasoli Antonieti.

Anys extrems: 1533 - 1892
Tipus de document:
- Text.

- Plànol / mapa
Volum: 0,6 metres lineals; 16 pergamins
Accés: públic


Accedir a la descripció ISAD(G)

Inventari i catàleg (PDF)

Inventari (CSV)

Catàleg (CSV)


© 2021 Ajuntament de Girona - Plaça del Vi, 1 - 17004 GIRONA.