Fons Associació Gironina de Teatre - El Galliner

Conjunt de documentació generat per l'Associació per la Promoció Cultural i Teatre - ACME, l'Associació Gironina de Teatre (AGT) i l'escola de teatre El Galliner, en el desenvolupament de les seves activitats. Predomina la documentació relativa a la constitució i els òrgans de govern d'aquestes entitats, així com a la programació d'activitats i a l'organització de la docència.

Anys extrems: 1989 - 2014
Tipus de document:
- Text
- Fotografia
- Vídeo
- Document sonor
- Cartells
Volum: 1,2 metres lineals, 233 fotografies, 155 vídeos, 3 documents sonors
Accés: públic / restringit


Accedir a la descripció ISAD(G)

Inventari (PDF)

Inventari (CSV)


© 2020 Ajuntament de Girona - Plaça del Vi, 1 - 17004 GIRONA.