Fons Ajuntament de Sant Daniel

Conjunt de documentació generat per l'Ajuntament de Sant Daniel al llarg de la seva existència, fins la seva annexió al municipi de Girona l'any 1963, derivat de les activitats pròpies de la gestió dels afers locals: govern i administració interna, gestió del patrimoni, administració i regulació de l'ús del territori, gestió dels serveis públics, gestió de la fiscalitat i serveis militars.

Anys extrems: 1862-1963
Tipus de document:
- Text
- Plànol / mapa
Volum: 9,45 metres lineals
Accés: públic / restringit en els casos prevsitos per la llei.


Accedir a la descripció ISAD(G)

Inventari (CSV)

Catàleg (CSV)


© 2021 Ajuntament de Girona - Plaça del Vi, 1 - 17004 GIRONA.