Ajuntament de Girona - web
Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions

Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions

JORNADES IMATGE I RECERCA : INSCRIPCIONS

 
INSCRIPCIÓ A LES JORNADES
Dades personals
NOM
COGNOMS
PROFESSIÓ
LLOC DE TREBALL
ADREÇA
POBLACIÓ
CODI
TELÈFON
MÒBIL
CORREU ELECTRÒNIC
Dades del lloc de treball* *(en el cas que la factura s’hagi d’emetre a nom del centre de treball)
ADREÇA
POBLACIÓ
CODI

Dades referides al pagament

 


Totes les inscripcions  a les Jornades inclouen 2 dinars i 2 coffee break

 

Termini del pagament: 26 d’octubre de 2012

Compte corrent: SWIFT: BBVAESMMXXX
IBAN: ES65 0182 5595 4601 0150 3765

Quotes  
Inscripció general:     220 €
Socis de l'AAC, de l'AMC, del Sindicat de la Imatge UPIFC, del CIA/ICA i d’associacions d’arxivers europees: 195 €

Estudiants ESAGED i IEFC

170 €
NIF de la persona o organisme pagador
MEMBRE DE*
* La pertinença a una de les associacions col·laboradores (Associació d’Arxivers de Catalunya, Associació de Museòlegs de Catalunya, Unió de Professionals de la Imatge i la Fotografia, Sindicat de la Imatge UPIFC, CIA/ICA i associacions d’arxivers europees) s’ha d’acreditar amb la presentació d’una còpia per fax o correu electrònic del corresponent carnet de soci.
ESTUDIANT D' ESAGED O D'IEFC*
* Aquesta condició s’ha d’acreditar amb la presentació d’una còpia per fax o correu electrònic del corresponent carnet o de la matrícula.
 

CONTACTE

  La comunicació de les dades personals que consten en aquest document suposa l'autorització perquè s'incorporin a un fitxer automatitzat de l'Ajuntament de Girona per a la resolució d'aquesta tramitació. Així mateix, són objecte de protecció d'acord amb les disposicions de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. Per aquest motiu, podreu exercir-ne el dret d'accés, modificació i cancel·lació adreçant-vos personalment a l'Ajuntament de Girona o mitjançant l'adreça de correu dadespersonals@ajgirona.cat.
 

 

Pàgina actualitzada el 27/07/12, a les 12:37:56

Copyright © 2014  Ajuntament de Girona  |  Mapa del web  |  Contacte  |  Avís legal  |  crdi@ajgirona.cat