Documents de govern

 • Manuals d'acords del Consell / Llibres d'Actes del Ple

  Els manuals d'acords del Consell de la ciutat i els llibres d'actes del Ple contenen les actes de les reunions del govern municipal. Fins al Decret de Nova Planta els jurats de la ciutat exercien el govern assistits pel Consell General. Els acords presos per jurats i Consell General quedaven recollits en els llibres o manuals d'acords. L'any 1719 l'administració borbònica va modificar l'organització municipal: el Consell fou substituït per l'Ajuntament de regidors i la funció directiva l'assumí el Ple de l'Ajuntament.


  Manuals d'acords del Consell de la ciutat (1346 - 1718)

  Actes del Ple (1719 - 1914)

  Constitueixen una font essencial i imprescindible per a conèixer l'organització política i el desenvolupament de la ciutat de Girona. A través d'ells es poden estudiar una gran diversitat d'aspectes relacionats amb el municipi gironí: quines són les seves elits polítiques, quines són les seves polítiques urbanístiques, com afronten les crisis de diversa índole i un llarg etcètera.

  Són llibres manuscrits escrits en català, llatí, castellà i, puntualment, en francès. Fins al 1845 també s'hi solien copiar o cosir altres documents produïts pels jurats de la ciutat i signats pel notari de la ciutat i les actes de les reunions de les comissions o juntes municipals.

  Es tracta d'una sèrie oberta, però a la web només hi ha disponibles les actes fins a l'any 1914.

© 2018 Ajuntament de Girona - Plaça del Vi, 1 - 17004 GIRONA.