L'Arxiu a les xarxes

L'espiral de la història. L'exposició de flors. Televisió de Girona (TVGi), 2004

© 2017 Ajuntament de Girona - Plaça del Vi, 1 - 17004 GIRONA.