Col·lecció Ajuntament de Girona

Conjunt de documentació que, malgrat no haver estat produïda per l'Ajuntament de Girona, ha estat recollida al llarg del temps per tenir alguna relació amb la ciutat. A partir de mitjan segle XX, i principalment en la dècada dels anys 1990, la col·lecció es consolida i pren coherència en execució de la competència sobre la tutela del patrimoni documental del municipi.La col·lecció aplega documents de qualsevol classe, tipologia, format i suport i es nodreix tant de les accions de tutela i preservació de patrimoni com de petites donacions de particulars que, pel seu volum, no constitueixin per sí mateixos un fons o una col·lecció.
Els Documents hebreus, la documentació de grups esperantistes de Girona i dels convents desamortitzat són algunes de les agrupacions destacables amb documents textuals.

 

Anys extrems: 1500 fins a l'actualitat
Tipus de document:
- Text
- Fotografia
- Pel·lícula
- Plànol / mapa
- Cartell / document gràfic
Accés: públic


Catàleg de pel·lícules (CSV)

Catàleg de documents hebreus (CSV)


© 2020 Ajuntament de Girona - Plaça del Vi, 1 - 17004 GIRONA.