Vides documentades. Dones i documents d'arxiu

6 de març de 1492

   

Ordre dels jurats de la ciutat de Girona d'empresonar a na Violant, acusada d'haver provocat diversos desordres.


Fons Ajuntament de Girona, Manual d'acords de 1492, f. 28v. Paper (cobertes de pergamí), 32,5 x 23,5 cm.


Violant, de la qual no coneixem cognom ni ocupació, és empresonada per haver provocat diverses baralles i desordres a causa de les seves viltats i deshonestedats. Molt probablement Violant fou acusada d'haver practicat la prostitució, atès que en època medieval les prostitutes solien ser anomenades dones públiques, vils o deshonestes.

Pots veure la transcripció del document.© 2019 Ajuntament de Girona - Plaça del Vi, 1 - 17004 GIRONA.