Vides documentades. Dones i documents d'arxiu

3 de març de 1541

   

Testament de Caterina Martí, muller de Bartomeu Martí, del veïnat de la Móra de Viladesens.


Fons Ajuntament de Girona. Pergamí, 24 x 39,5 cm.


Caterina Martí disposa diverses deixes testamentàries que mostren els béns dels quals disposava, les seves devocions i també els familiars, especialment dones, als quals estava més vinculada, a qui deixa les seves robes, fet que denota el valor que tenien els vestits i teixits a l'època. A Margarida, la seva cunyada, li deixa cinc sous i una gonella -túnica llarga cenyida a la cintura- vermella. A Baudília, filla seva, també li dóna cinc sous i tots els seus vestits, és a dir gonelles, camises i vels.

Pots veure el resum del document.© 2018 Ajuntament de Girona - Plaça del Vi, 1 - 17004 GIRONA.