Us trobeu a:   El Museu  >  Exposició permanent

Una relació difícil. De la coexistència a la marginació

La radicalització de les mentalitats, els canvis polítics i socials i les situacions de crisi fan que la coexistència pacífica es converteixi en una situació d'extrema violència. A partir del s. XIV les comunitats jueves son sovint atacades, marginades i acusades de cometre diversos crims i sacrilegis. A finals del segle XV, l'edicte de conversió dels jueus aboca a l'exili moltes famílies.

Peces destacades

Document d'obligació a usar rodella

Mallorca, 1394 (Arxiu del Regne de Mallorca). L'enrariment de les relacions entre les dues comunitats, i els brots de violència verbal, física i legal, varen anar incrementant-se al llarg del s. XIV. A finals d'aquest, la marginació de la població jueva es va fer palesa a través d'ordres repressives com la d'haver de cosir-se un senyal a la roba cada vegada que sortien del call.

 

Liber de Confutatione Hebraicae Sectae

Roma, 1500. De les nombroses disputes (controvèrsies religioses) que varen tenir lloc entre jueus i cristians a l'edat mitjana i arreu d'Europa, en varen derivar textos diversos que intentaven refutar els postulats del judaisme amb l'ús de les seves pròpies fonts. Així, aquest exemplar, editat a Roma el 1500, presenta una refutació del pensament d'algunes grans personalitats jueves medievals, com Maimònides (Mosse Cordovensis) i Nahmànides (Mosse Gerundensis).

 

Document d'expulsió

Manual d'Acords, 20 abril de 1492 (còpia facsímil de l'original de l'Arxiu Municipal de Girona). El dia 20 d'abril de 1492 els Jurats de Girona varen rebre notificació de l'ordre del rei que manava que abans del dia 31 de juliol tots els jueus i les jueves que no es volguessin convertir marxessin de la ciutat per a no tornar-hi mai més. Amb aquest edicte, copiat en el Manual d'Acords de l'Ajuntament, es cloïen més de sis segles d'història compartida i fructífera.

 
Patronat Call de GironaAjuntament de Girona

© 2017 Patronat Call de Girona  |  Contacte  |  Accessibilitat