Saltar la navegacióMapa del webContactar amb el TMG, Transports Municipals de Girona per correu electrònicInformació sobre accessibilitat
Ajuntament de Girona
TMG, Transports Municipals de Girona
Foto
Us trobeu a:  Inici  >  Codi ètic

Codi ètic

El codi determina els principis generals i criteris de comportament als quals s'han de sotmetre totes les persones físiques i jurídiques vinculades amb TMG, ja sigui per un vincle laboral o per una relació de col·laboració, tal i com s'estableix a la legislació vigent: Llei 19/2014, de Transparència, accés a la informació pública i bon govern, que estableix al seu preàmbul que els principis del bon govern deuen estar desenvolupats mitjançant codis ètics i de conducta, Llei de l'estatut de l'empleat públic que recull al llarg dels seus articles els principis ètics i de conducta a seguir i la reforma del Codi Penal de l'any 2015, que estableix el codi de conducta com un instrument per a complir amb les exigències al seu article 31 bis.

L'objectiu d'aquest codi és prevenir el risc de comportaments no ètics i alinear la gestió de TMG amb les normes de conducta íntegres i transparents, sota els principis d'actuar d'acord amb les lleis i normatives; arrelar la cultura de la integritat i de la diversitat humana; demostrar equitat i honradesa i respectar els altres.

El codi està inspirat en el valors de TMG: igualtat, integritat, honestedat i respecte; vocació i compromís de servei públic; servei excel·lent amb gestió eficient; respecte a la protecció del medi ambient i la responsabilitat social; transparència en les accions i relacions, així com en el compromís amb els treballadors, la ciutadania, els clients i la societat; reconeixement, equitat i creixement personal i professional; valors de lideratge, i treball en equip i ambició innovadora.

S'ha creat una Comissió d'Ètica de TMG per resoldre les denúncies d'incompliment rebudes i està formada per tres membres de l'empresa (el/la regidora de Mobilitat, el/la gerent de TMG i un/a representant dels treballadors).

Es crea el CANAL ÈTIC (canaletic@tmgsau.cat) , sota la supervisió de la Comisió Ètica de TMG en la qual els empleats/des o persones físiques i jurídiques vinculades amb TMG , poden comunicar les possibles conductes irregulars o qualsevol incompliment de les normes recollides en aquest Codi amb garantia de confidencialitat.

El codi ètic de TMG va ser aprovat en consell d'administració de data 27 de juliol de 2020.

Codi ètic i de conducte de Transports Municipals del Gironès SAU (TMG)
 

© 2024 Ajuntament de Girona  |  Contacte