Pressupost RDF

Pressupost de despeses anuals.

Fitxers de dades:
Etiquetes:

Informació addicional

Autor (complet) Ajuntament de Girona. Àrea de Gestió de Recursos i Atenció a la Ciutadania. Hisenda
Mantenidor Ajuntament de Girona. Àrea d'Alcaldia i Presidència. Unitat Municipal d'Anàlisi Territorial