Pressupost

Pressupost2017.csv

URL: https://terra.girona.cat/opendata/storage/f/2017-07-05T05%3A41%3A42.492Z/pressupost2017.csv

Contingut:

Orgànica: Tipus d'ingrés d'acord amb la classificació segons estructura organitzativa de l’Ajuntament

Programa: Finalitat i objectiu de la despesa d'acord amb l’Ordre HAP/419/2014, que modifica Ordre EHA/3565/2008

Econòmica: Tipus d'ingrés d'acord amb el concepte d’ingrés i d’acord amb l’Ordre HAP/419/2014, que modifica Ordre HA/3565/2008

Descripció: Nom de la partida pressupostària

Crèdits inicials: Pressupost inicialment aprovat

Modificacions de crèdit: Modificacions sobre pressupost inicialment aprovat

Crèdits totals consignats: Crèdits inicials més modificacions incorporades

Obligacions reconegudes: Despesa executada pagada o pendent de pagament

Informació addicional

Última actualització Jul 05, 2017
Creat Jul 05, 2017
Format CSV
Llicència Condicions de reproducció.