Pressupost

Pressupost2015.csv

URL: https://terra.girona.cat/opendata/storage/f/2015-03-24T08%3A24%3A47.549Z/pressupost2015.csv

Contingut:

Orgànica: Tipus d'ingrés d'acord amb la classificació segons estructura organitzativa de l’Ajuntament

Programa: Finalitat i objectiu de la despesa d'acord amb l’Ordre HAP/419/2014, que modifica Ordre EHA/3565/2008

Econòmica: Tipus d'ingrés d'acord amb el concepte d’ingrés i d’acord amb l’Ordre HAP/419/2014, que modifica Ordre HA/3565/2008

Descripció: Nom de la partida pressupostària

Crèdits inicials: Pressupost inicialment aprovat

Modificacions de crèdit: Modificacions sobre pressupost inicialment aprovat

Crèdits totals consignats: Crèdits inicials més modificacions incorporades

Obligacions reconegudes: Despesa executada pagada o pendent de pagament

Informació addicional

Última actualització May 26, 2015
Creat Mar 24, 2015
Format CSV
Llicència Condicions de reproducció.